For pasienter og pårørende

Her kan man finne informasjon om rettigheter, planlagte familie/ pasientdager og sykdomsbeskrivelser.

Sist oppdatert 22.02.2024