Rettigheter

Du kan få opplæringspenger hvis du må være borte fra jobb mens du deltar i nødvendig opplæring fordi barnet ditt har en funksjonshemning eller langvarig sykdom.

Opplæringspenger

Pleiepenger er for deg som må være borte fra jobb fordi du skal være sammen med et barn som er blitt sykt, eller som er under utredning for sykdom, og som trenger din omsorg og pleie hele tiden.

Pleiepenger

Paidos - pleiepenger

Omsorgspenger er dager du kan ha rett til å være hjemme fra jobb når barnet ditt er sykt, eller hvis den som passer barnet er syk.

Omsorgspenger

Som barn eller ungdom har du en rekke rettigheter i forbindelse med helse- og omsorgstjenester. Her får du oversikt over dine rettigheter når du må til lege eller sykehus:

Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon

Barn har de samme helserettigheter som voksne. Den helserettslige myndighetsalder er 16 år. Det vil si at når pasienten er under 16 år, er det foreldrene eller de med foreldreansvaret, som representerer barnet:

Helserettigheter for barn og unge

Helfo gir støtte til kursopphold og rehabilitering for barn. Mer informasjon om det finnes på HelseNorge sine sider:

Kursopphold i utlandet for barn med sjeldne medfødte tilstander

Her kan du lese om pasientreiser og søke om å få dekket reiseutgifter:

Pasientreiser

Her kan du lese om behandling i utlandet:

Behandling i utlandet

​ 

Sist oppdatert 07.02.2023