Faglige anbefalinger og ungdom

Ungdom med revmatologiske sykdommer og overgang

De fleste sykehus i Norge har nå utarbeidet egne retningslinjer for ivaretakelse av barn og ungdom, og anbefalinger for en god overgangsprosess til voksenavdelinger. Se ditt sykehus' egen nettside!

Illustrasjonsfoto

Nasjonale og internasjonale anbefalinger

for en god overgangsprosess fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste

EULAR/PReS' anbefalinger for overgangsprosessen (2017)

Anbefalinger vedrørende overgang fra barneorientert til voksenorientert helsetjeneste - Ungdomsprogrammet

"Verdt å vite - En sjekkliste". Denne listen er ment som en hjelp til å forberede både ungdom og foreldre på hva det er en fordel for ungdommen å kunne før han/hun flytter over til en voksenavdeling.

Link til sjekklisten "Verdt å vite"

Artikler om transition/overgang fra barne- til voksenorientert helsetjeneste

Liste over artikler

 

Overføring av unge til voksenavdeling

Revmatologiske avdelinger og NAKBUR har utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring, mottak og oppfølging av unge med revmatiske sykdommer på voksenrevmatologiske avdelinger.

Les om anbefalingene her

Sist oppdatert 13.02.2024