Opplæring/undervisning

Pasient- og pårørendeopplæring innen barne- og ungdomsrevmatologi

Hva slags opplæring om egen sykdom ønsker ungdom, og hva sier forskningen? Her presenteres prosjektet «Tverrfaglig kunnskapsbasert opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt/juvenil idiopatisk artritt (JIA)» utført på Enhet for barne- og ungdomsrevmatologi, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus. Benytt gjerne ideene, men oppgi hvor det er hentet fra. Sykepleierens opplæringsdel er underveis.

Sist oppdatert 25.01.2022