Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i NAKBUR, Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi

​NAKBUR, Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi:

Tjenesten er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og lagt til Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Tjenesten er gitt et nasjonalt ansvar for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av barn og unge med revmatologiske sykdommer.

Tjenesten omfatter juvenile idiopatiske artritter, autoimmune bindevevssykdommer og andre barnerevmatologiske lidelser (0-18 år) i Norge.

I 2003 ble det etablert et tverrfaglig team for å drifte tjenesten samt en nasjonal, tverrfaglig referansegruppe. referansegruppen består av representanter fra alle helseregioner, fra kommunehelsetjenesten og fra pasientorganisasjonen.

NAKBUR har ikke pasientutredning og -behandling.

NAKBURs overordnede mål er at helsepersonell som møter barn og unge med en revmatologisk sykdom i Norge, og brukere, skal ha tilgang til oppdatert, kvalitetssikret, forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av barneleddgikt, autoimmune bindevevssykdommer og andre sjeldne barnerevmatologiske tilstander (0-18 år), slik at pasientene kan få best mulig ivaretakelse uansett hvor de bor og behandles.

Se vår nettside www.oslo-universitetssykehus.no/nakbur

Leder: Helga Sanner, revmatolog MD PhD
helsan@ous-hf.no

Medisinskfaglig rådgiver: Siri Opsahl Hetlevik, revmatolog PhD
siri.opsahl.hetlevik@ous-hf.no

Registerkonsulent: Berit Myhrmoen, pedagog, tlf. 22 02 94 18
bermyh@ous-hf.no

Spesialfysioterapeut: Ulrika Nilsson, tlf. 23 07 22 86
unilsson@ous-hf.no

Spesialergoterapeut: Inger Helen Bolstad, tlf. 23 07 22 81
ingbol@ous-hf.no

Sist oppdatert 19.12.2023