Faglige anbefalinger

Fysio- og ergoterapeuter innen barnerevmatologi

Siden inneholder faglige anbefalinger ved de ulike diagnosene. Anbefalingene vil bli revidert i løpet av 2019-2020. I tillegg vises til en sjekkliste for når det anbefales å henvise til fysioterapi og/eller ergoterapi med et ønske om å bidra til kvalitetssikring av henvisningsrutinene i en travel klinisk hverdag. Du finner også en lenke til siden Pasient- og pårørendeopplæring der prosjektet "Tverrfaglig kunnskapsbasert opplæringsprogram for ungdom med barneleddgikt (JIA) presenteres.

Sist oppdatert 13.02.2024