Om RegSim Sør-Øst

Oppgavene til RegSim Sør-Øst er knyttet til kompetanseheving innenfor helsefaglig simulering, koordinering, nettverksbygging, forskning, innovasjon og ledelse.

RegSim Sør-Øst ble etablert i 2013 og lagt til simuleringssenteret SimOslo ved Oslo universitetssykehus. SimOslo er organisert under avdeling for Teknologi og innovasjonsklinikken. 

Se også nettsidene SimOslo​.​​​

Vår vi​​​​sjon

"RegSim Sør-Øst bidrar til økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet gjennom kompetanseheving av ansatte i regionen"​

Helsefaglig simulering er en pedagogisk metode som understøtter en lærende kultur. En av våre hovedoppgaver er å legge til rette for fagutvikling og kompetanseheving i de kliniske miljøene. Vi vektlegger høy kvalitet på simuleringstreningen og når vi deler peda​gogiske verktøy.​​​

RegSim Sør-Øst arrangerer jevnlig grunnkurs for fasilitatorer og regionen har nå over 1700 fasilitatorer jevnt fordelt ved de ulike helseforetakene. De er bredt representert fra ulike profesjoner og fagfelt. RegSim Sør-Øst arrangerer ulike oppfølgingskurs og workshops for regionens fasilitatorer.

Sam​​arbeid

Vi bidrar i nasjonale kompetansenettverk og deler erfaringer og verktøy med de andre regionene. Samarbeid med de lokale foretakskoordinatorene i regionen er viktig og bidrar til gode tilpasninger og oppføling lokalt. RegSim Sør-Øst tilbyr presentasjoner, workshops eller kurs og tilpasser disse etter hvilket behov oppdragsgiver gir, enten lokalt, regionalt eller nasjonalt.

RegSim Sør-Øst

Portrettbilde av Helle Madsen Holm hvor hun smiler og ser oppover.

Helle Madsen Holm

Leder RegSim Sør-Øst

uxhelh@ous-hf.no 93 08 64 13
Portrettbilde av Lill Nybro hvor hun smiler og har langt hår lagt til en side.

Lill Røisland Nybro

Spesialrådgiver RegSim Sør-Øst

uxllis@ous-hf.no 95 25 63 28
Portrettbilde av Hilde Amundsen som smiler mot kameraet.

Hilde Amundsen

Spesialrådgiver RegSim Sør-Øst

uxhiam@ous-hf.no 99589952
Portrettbilde av Liv Skinnes hvor hun smiler og har håret opp i en hestehale.

Liv Skinnes

Spesialrådgiver RegSim Sør-Øst/ InterRegSim

uxlski@ous-hf.no 90 58 15 87

Simulerings​​koordinatorene i Helse Sør-Øst​

Portrettbilde av Trine-Lise Ellingsen hvor hun smiler til kameraet.

Trine-Lise Ellingsen

OUS

UXETRI@ous-hf.no 95 05 38 80
Portrettbilde av Richard Olsen som smiler opp mot kameraet med hestehale.

Richard M. Olsen

Sykehuset Østfold

Richard.Monroe.Olsen@so-hf.no 95 44 69 34
Portrettbilde av Knut Anders Brevig som smiler mot kameraet med briller og piquet.

Knut Anders Brevig

Sykehuset Innlandet

Knut.Anders.Brevig@sykehuset-innlandet.no 41 50 25 37
Portrettbilde av Maria Lund som smiler

Maria Lund

Lovisenberg sykehus

Maria.Lund@lds.no 99 25 32 62
Portrettbilde av Jørghild Jensen i hvitt.

Jørghild K. Jensen

Diakonhjemmet sykehus

Jorghild.Jensen@diakonsyk.no 48 11 49 87

Malin Sunniva Thulesius

Sunnaas

uxthum@sunnaas.no
Portrettbilde av Asgeir Kvam hvor han smiler mot kameraet iført skjorte og genser.

Asgeir M. Kvam

Vestre Viken

asgkva@vestreviken.no 90 86 97 50
Portrettbilde av Henny-Mari Hagen smilende på fjellet

Henny-Mari Hagen

Sykehuset i​ Vestfold

henny.hagen@siv.no 41 68 01 87
En mann med briller

Thomas Hermansen

Sykehuset Telemark

thoher@sthf.no 91 87 48 25
Portrettbilde av Gry Dølemo som smiler bredt mot kameraet-

Gry Dølemo

Sykehuset Sørlandet

Gry.Hanne.Lohaugen.Dolemo@sshf.no 41 27 97 05

Sist oppdatert 02.06.2023