Diagnose

Mistanke om psykose eller alvorlig psykisk lidelse (TIPS-tjenesten OUS)

TIPS-tjenesten ved Oslo universitetssykehus kan kun kontaktes ved å ringe: 90 79 55 55.

TIPS-tjenesten tilbyr rask vurdering!

Gjennom denne tjenesten skal Oslo universitetssykehus alltid vurdere og reagere ved minste mistanke om psykose, og alltid hjelpe et steg videre til rett behandling, uavhengig av resultat ved vurdering.

Henvisning er ikke nødvendig. Alle kan ringe dersom det er mistanke om psykose.
Telefonen besvares mellom kl. 08.30 og 15.30 mandag til fredag.

Les mer om TIPS-tjenesten her

Merk: For bydelene: Sagene, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Dette er bydelene som ligger i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus.

Dersom du bor i andre bydeler, eller i andre deler av landet, kan du finne relevant kontaktinformasjon her

Utredning

Ved telefonhenvendelse til TIPS tjenesten får man en samtale med spesialist som vurderer informasjonen som framkommer om personen det er bekymring for.

Hva er grunn til bekymring?

Når noen du kjenner plutselig oppfører seg annerledes enn de pleier og uten at det har en spesiell årsak, kan det være grunn til bekymring.

For eksempel:

 • Trekker seg tilbake fra familie og venner
 • Angst; er redd for å gå ut av huset eller redd for å møte mennesker
 • Funksjonsfall på skolen eller i dagliglivets ferdigheter
 • Kutter ut trening og hobbyer
 • Vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet
 • Sover dårlig, snur døgnet
 • Ekstremt opptatt av et spesielt tema
 • Forvirring; snakker/skriver om ting som ikke gir mening
 • Variabelt funksjonsnivå eller stemningssvingninger
 • Depresjon/tristhet/selvskading/selvmordskader
 • Underlige reaksjoner – kan for eksempel le når noen er triste
 • Reguleringsvansker; store sinneutbrudd
 • Tvang/ritualer
 • Hallusinasjoner: Sansebedrag for syn, hørsel, lukt og berøring
 • Tankepåvirkning/tankelesning
 • Tankeforstyrrelser: ”tankekjør”, tankestopp”
 • Uvirkelighetsfølelse
 • Mistenksomhet; opplevelse av å bli sett, forfulgt eller lignende
 • Opplevelse av å være spesiell

Behandling

Basert på informasjonen som framkommer i samtalen vil TIPS-tjenesten vurdere om man skal legge en strategi for videre undersøkelser og utredning av personen, og hvem og hvor dette skal gjøres.

Dersom det ikke er vurdert å være mistanke om psykose eller annen alvorlig psykisk lidelse skal TIPS-tjenesten henvise personen til fastlege.

Oppfølging

Ved mistanke om psykose eller annen alvorlig psykisk lidelse vil TIPS-tjenesten bidra til at pasienten blir vurdert av spesialist. Informasjon om timeavtale skal foreligge innen 48 timer. Timeavtalen skal tilbys innen 14 dager.

Kontakt

Tips-tjenesten: 907 95 555

Kontakt Tips-tjenesten: 907 95 555

Oppmøtested

TIPS-tjenesten besvares av spesialist ved Nydalen DPS. På bakgrunn av samtalen vil TIPS-tjenesten hjelpe deg med utredning og videre behandling på riktig sted.

Merk: For bydelene: Sagene, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Dette er bydelene som ligger i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus.