Tips-tjenesten: 907 95 555

TIPS-tjenesten er et lavterskeltilbud i Oslo universitetssykehus der det er mistanke om psykose eller alvorlig psykisk lidelse.

Kontakt

Telefon

TIPS-tjenesten: Ring 907 95 555 mandag - fredag 08.30 - 15.30

Slik finner du fram

Oppmøtested

TIPS-tjenesten besvares av spesialist ved Nydalen DPS. På bakgrunn av samtalen vil TIPS-tjenesten hjelpe deg med utredning og videre behandling på riktig sted.

Merk: For bydelene: Sagene, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Dette er bydelene som ligger i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus.