En mann og en kvinne

Når du lurer på om det kan være psykose eller alvorlig psykisk lidelse

TIPS - tjenesten

Ring TIPS-tjenesten og få en rask vurdering: 907 95 555

Gjennom denne tjenesten skal Oslo universitetssykehus alltid vurdere og reagere ved minste mistanke om psykose, og alltid hjelpe et steg videre til rett behandling, uavhengig av resultat ved vurdering.

Merk: For bydelene: Sagene, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Dette er bydelene som ligger i opptaksområdet til Oslo universitetssykehus.

Dersom du bor i andre bydeler, eller i andre deler av landet, kan du finne relevant kontaktinformasjon her

Henvisning er ikke nødvendig. Alle kan ringe dersom det er mistanke om psykose.

Telefonen besvares mellom kl. 08.30 og 15.30.

Etter en kort samtale vil man få avtale om time, eller veiledning videre.

Avtalen skal foreligge innen 48 timer.

Timen skal tilbys innen 7 dager for nye pasienter.

Opplever du at dette ikke blir fulgt opp?
Meld i fra til tjenestegaranti@ous-hf.no

Hva er psykose? Filmen nedenfor kan forklare dette:

 

Filmen er også tilgjengelig i engelsk versjon:

 

Besøk også nettsiden nedenfor dersom du trenger informasjon som pasient eller pårørendepsykose-bipolar.no

En gruppe mennesker
 


 

Sist oppdatert 10.03.2022