Ved psykose eller mistanke om psykose

Kontaktinformasjon til hjelp i spesialisthelsetjenesten

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til en del hjelpeinstanser i landet, dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Listen er ikke komplett. Finner du ikke informasjon som gjelder ditt bosted, anbefaler vi deg å kontakte ditt lokale helseforetak.

En person som holder en telefon
Illustrasjon: Viki_B, pixabay

Legevakt - akutthjelp​

Alle kommuner i Norge har en legevaktordning for øyeblikkelig helsehjelp hele døgnet. Ring 116117 for å komme i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Oslo universitetssykehus (voksen, barn og ungdom)

TIPS-Tjenesten ved Oslo universitetssykehus: 90 79 55 55
Lavterskeltjeneste ved mistanke om psykose. Alle kan ringe. Betjenes mandag - fredag mellom kl 08.30 og 15.30.
Merk: dekker bydelene: Sagene, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

​Diakonhjemmet Sykehus (voksen)

Telefon Akuttteamet: 22 49 84 74
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen - Diakonhjemmet sykehus​​
Merk: dekker bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern

Diakonhjemmet Sykehus, BUP Vest (barn og ungdom)

Telefon: 22 12 24 60
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk - Diakonhjemmet sykehus​​
Merk: dekker bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern

Lovisenberg Sykehus (voksen)

Telefon Akuttteam: 24 07 45 00
Avdeling ambulant virksomhet - Lovisenberg Diakonale Sykehus (lovisenbergsykehus.no)
Merk: dekker bydelene St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grunerløkka

Lovisenberg Sykehus, Nic Waals Institutt (barn og ungdom)

Telefon: 22 02 88 00
Nic Waals Institutt - Lovisenberg Diakonale Sykehus (lovisenbergsykehus.no)
Merk: dekker bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St. Hanshaugen​

Akershus universitetssykehus (voksen - bydeler i Oslo)  

Telefon Akuttteam DPS Groruddalen: 67 96 50 00 (08:00 - 15:30 alle hverdager)
(kveld, helg og hverdager betjenes telefonen av Akuttpsykiatrisk avdeling)
DPS Groruddalen - Akershus universitetssykehus (ahus.no)
Merk: dekker bydelene Alna, Stovner og Grorud 

Akershus universitetssykehus (barn og ungdom- bydeler i Oslo)  ​

Telefon BUP Grorud​: 22 16 83 70 
BUP Grorud - Akershus universitetssykehus (ahus.no)
Merk: dekker bydelene Grorud og Stovner

Telefon BUP Furuset: 23 17 65 00
BUP Furuset - Akershus universitetssykehus (ahus.no)
Merk: dekker bydel Alna​

Akershus universitetssykehus (Follo, Romerike og Kongsvingerregionen)

Voksen: 
Psykoselidelser hos voksne - pakkeforløp - Akershus universitetssykehus (ahus.no)

Barn og ungdom: 
Psykoselidelser hos barn og ungdom - pakkeforløp - Akershus universitetssykehus (ahus.no)​​

Østfold 

TIPS Teamet Sykehuset Østfold

TIPS telefon: 96 20 20 29
Åpningstid: 0800 - 1500

Vestre Viken

Voksen:
Psykose - pakkeforløp - Vestre Viken
Barn og ungdom:
Psykoselidelser hos barn og ungdom - Vestre Viken​​

Vestfold

TIPS Sykehuset Vestfold

TIPS telefon: 33 37 59 50
Åpningstid: 0800 - 1500

Sykehuset Innlandet

TIPS Sykehuset Innlandet

TIPS telefon: 62 58 83 33
Åpningtid: 0800 - 1530

Sørlandet Sykehus 

Psykiatrisk sykehusavdeling   

Sykehuset Telemark

DPS TIP - tidlig intervensjonspoliklinikk

Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)

TOPS - Tidleg oppdaging av psykose

Stavanger universitetssjukehus (Helse Stavanger)

TIPS -info - Stavanger
Sist oppdatert 11.01.2024