Behandling

Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS) for barn og unge

Høydosebehandling med stamcellestøtte (HMAS) består i at pasienten gjennomgår intensiv cellegiftbehandling (cytostatikabehandling), før man gir tilbake pasientens egne stamceller.

Det finnes ulike typer forbehandling avhengig av grunnsykdommen. Intensjonen med HMAS er å gi høye doser cytostatika for å fjerne alle kreftcellene. Forbehandlingen fører til tap av friske bloddannende stamceller for en periode. Når man gir så høye doser, må man sette tilbake pasientens stamceller etter endt forbehandling. Pasientens stamceller blir derfor høstet fra pasienten før HMAS-behandlingen starter.

Før

Ved innkomst tar vi vanlige målinger som blodtrykk, puls, temperatur, oksygenmetning vekt, høyde og blodprøver. Nedfrysning av sæd eller høsting av ovarievev kan gjøres på forhånd, der det er aktuelt.

Pasienten og pårørende vil få en informasjonssamtale på sykehuset i forkant av behandlingen.

Pasienten får i forkant av transplantasjonen operert inn et sentralt venekateter (SVK/CVK) for å kunne gi cellegift, medisiner, blodprodukter, ernæring og ta blodprøver før, under og etter transplantasjonen.

Normalt sirkulerer et lavt antall stamceller i blodet. For å hjelpe blodverdiene til å stige raskere gis det en vekstfaktor, G-CSF, kalt Neupogen. Dette medikamentet stimulerer benmargen slik at produksjonen av stamceller økes, og frigjøres til perifert blod. Denne vekstfaktoren gis en gang daglig, som en sprøyte under hunden på låret eller i magen. Etter tre dager tas det en blodprøve for å sjekke om celletallet er høyt nok, slik at høstingen av stamcellene kan utføres.

Dersom celletallet er høyt nok vil dialysekateter bli lagt inn. Hvis celletallet ikke er høyt nok, fortsetter pasienten med G-CSF til klarsignal for høstingen blir gitt.

Før stamcellehøstingen vil det bli lagt inn et dialysekateter. Årsaken til at vi ikke kan bruke SVK/CVKen - den tynne lille plastslangen som legges inn i blodåren - til høstingen er at trykket i «høstemaskinen» er så stort at slangen kan «klappe sammen». I stedet legger vi inn et eget dialysekateter i narkose, og pasienten vil sove seg gjennom kateterinnleggelsen. Dialysekateteret blir lagt inn i en stor vene, oftest i lysken, men noen ganger på halsen.

Dialysekateteret fjernes etter stamcellehøstingen, når det er bekreftet at vi har fått høstet tilstrekkelig med stamceller. Det å fjerne kateteret er ikke smertefullt, og gjøres uten narkose.

Høstingen foregår på Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet, med unntak av de minste barna som høstes på Oslo universitetssykehus Rikshospitalet. Selve høstingen medfører lite eller ingen plager for pasienten, men det tar cirka 4-5 timer. Pasienten må ligge/sitte stille under hele prosedyren. Dialysekateteret er hele tiden koblet til maskinen som høster stamcellene. Det er derfor viktig å ta med filmer, musikk, spill, og leker som barnet liker å leke med.

Under

Høydosebehandlingen

Fra stamcellehøstingen er gjennomført til høydosebehandlingen starter, går det som regel noen uker.

Når pasienten kommer inn på posten for å starte behandlingen, får dere et enerom. Pasienten må holde seg på rommet, og kan ikke gå rundt i avdelingen eller resten av sykehuset. Pasienten kan derimot få gå helt ut i frisk luft, men må bruke munnbind i korridoren på vei ut. På ettermiddagen og kvelden kan lekerommet eller ungdomsrommet stenges av for andre pasienter, og pasienten kan da få være en stund der. Pårørende kan bevege seg fritt i avdelingen. Besøk av familie/venner må begrenses, og de besøkende må være helt friske.

Cytostatika brukes i høydosebehandlingen. Det settes opp et nøyaktig tidsskjema for når og på hvilken måte denne behandlingen skal gis. Under forbehandlingen gis det i tillegg væske intravenøst. Det er nødvendig for å hjelpe nyrene i sitt arbeid med å skille ut avfallsprodukter fra de cellene som dør.

Reinfusjon av stamceller

Etter høstingen fryses stamcellene. For å tåle nedfrysingen tilsettes stamcellene frostvæske (DMSO). Før reinfusjonen vaskes frostvæsken bort fra stamcellene. Det vil allikevel være rester igjen av frostvæsken, noe som kan gi vond lukt.

Pasienten får litt medisiner på forhånd, premedikasjon, for å forebygge bivirkninger av frostvæsken.

Stamcellene reinfunderes via SVK/CVK cirka 24-48 timer etter avsluttet cytostatika-behandling. Stamcellene gis som en blodtransfusjon, hvor hastigheten avhenger av hvor stort volumet er. Dette tar cirka 30 minutter.

En sjelden gang gir dette ubehag som kvalme, svimmhelhet, hodepine og forhøyet blodtrykk.


Dagene på sykehuset etter reinfusjon av stamcellene

Det er blodverdiene og formen til pasienten som avgjør hvor langt oppholdet på sykehuset blir. Fra reinfusjon av stamcellene til utskrivelse er det støttebehandlingen som er viktigst. Den består blant annet av blodprodukter, antibiotika, smertestillende og G-CSF gis vanligvis fra dag +5. G-CSF gis for å stimulere produksjon av hvite blodlegemer, slik at aplasifasen (tiden før kroppen produserer egne hvite blodlegemer) blir kortere.

Under HMAS behandlingen må pasienten holde seg på rommet.
Så lenge pasienten har lavt immunforsvar er det viktig med begrenset kontakt med andre personer. Årsaken til dette er for å forhindre smitte fra personer utenfra.

Det er viktig å opprettholde en normal døgnrytme med faste rutiner og gjøremål. En dagsplan utarbeides derfor sammen med sykepleier for å fremme forutstigbarhet i hverdagen.

Skoleelever får undervisning tilrettelagt for hver enkelt, hver ukedag, av lærer fra sykehusskolen. Pasienter som ikke har begynt på skolen får tilbud fra førskolelærer. Det er også mulig med musikkterapi. Fysioterapi vil bli tilpasset hver enkelt etter behov.

Enkelte rutiner må følges hver dag i tiden til den nye benmargen begynner å fungere. Hensikten er å forebygge og å sikre at eventuelle komplikasjoner oppdages tidlig. Temperatur, puls, blodtrykk og oksygenmetning blir kontrollert morgen og kveld, oftere om nødvendig. Daglig dusj er et viktig tiltak for å forebygge infeksjoner.

 • Kvalme og oppkast – dette er en vanlig bivirkning til cellegift. Plagene kan reduseres ved bruk av kvalmestillende medikamenter, men det er ikke alltid at vi klarer å fjerne plagene helt.
 • Sårhet og smerter i munnen (Stomatitt) – cytostatika kan gi sår, smerter, blemmer og belegg i munnens slimhinner dette kommer ofte parallelt med at immunsystemet er på det laveste. Slike munnsår gir ubehag og smerter, derfor kan det bli nødvendig å gi smertestillende medikamenter i en periode
 • Blødning – økt blødningstendens er forventet den første tiden etter transplantasjonen.
 • Blodfattighet (anemi) – i tiden etter høydosebehandlingen faller antall røde blodceller ganske kraftig. Pasienten kjenner seg svak og sliten selv etter små anstrengelser, blir mer trøtt, mister matlysten og kan få hodepine.
 • Hårtap – cellegiftbehandlingen fører til håravfall.
 • Hudforandringer – mange får i en periode områder med mørkere hud.
 • Negler – kan sprekke, dele seg og bli myke, men dette vil forsvinne etter hvert.
 • Smerter – munnsårene gir ubehag og smerter, derfor er det viktig med god og nødvendig smertelindring.
 • Diare – pasienten kan plages av diare som kan skyldes bakterie/virus, medikamenter og cellegift.
 • Hemoragisk cystitt – denne plagen skyldes at nedbrytningsprodukter av cellegiften lager sår i slimhinnene i blæren og sårene kan blø. Symptomene er blod i urinen og smerter ved vannlating. Det kan være ubehagelig og vondt, men går alltid over og er ikke farlig. Blod i urinen og smerter ved vannlating kan også skyldes et virus, BK-virus. Dette viruset krever behandling.
 • VOD (venous occlusive disease) – ved denne tilstanden foreligger det en obstruksjon av venene i leveren, som igjen fører til symptomer lik de man ser ved leversykdom. Symptomene er gulsott, smerter/ømhet i magen, leverenzymene i blodet stiger og oppsamling av væske i kroppen.

Etter

Infeksjonsrisiko

Ved hjemreise er ikke kroppen helt restituert. Det kan ta en til to måneder før immunforsvaret er blitt normalt igjen. Infeksjonsrisikoen er fortsatt tilstede. Produksjonen av blodplater og røde blodceller er ikke helt normalisert. Transfusjoner kan bli aktuelt.

Ved temperatur målt over 38,0 to ganger med en times mellomrom, eller en gang over 38,5 ta raskt kontakt med sykehuset. Det er viktig å ikke avvente situasjonen, da man må komme raskt i gang med behandling. Tegn på infeksjon er: feber, frysninger, svette, hoste, rask og overfladisk pust og diare. Den personlige hygienen er like viktig nå som før. Daglig dusj anbefales og god munnhygiene er fortsatt viktig.

Besøk av friske venner hjemme er greit. Etter to måneder kan barnet/ungdommen begynne i barnehagen eller på skolen.

Vær oppmerksom

Ved disse faresignalene bør lokalsykehuset eller Oslo universitetssykehus Rikshospitalet kontaktes:

 • Utslett
 • Feber
 • Nyoppstått vedvarende hoste
 • Kortpusthet
 • Uventet blødning
 • Nyoppstått diare, påfallende treg mage, kvalme
 • Sår i munnen, påfallende sår hals eller problemer med å svelge
 • Smerter i forbindelse med vannlating/avføring
 • Kontakt med en person som kan ha en smittsom sykdom
 • Smerter i et avgrenset område i ansiktet/kroppen
 • Plutselig hodepine

Kontakt

Rikshospitalet Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer

Kontakt Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer

Oppmøtested

Inngang Kvinne-Barn.
Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Transport

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Praktisk informasjon

Du finner sykehusapoteket i Vestibylen like ved hovedinngangen. 
 
Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Dette er noen av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass 

​​Ungdom​srom:

 • Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken ​(E2.1001).

Fritids​klubb:

 • Mandag og onsdag fra kl 17.00 til​ 19.00 for barn og ungdom i skolealder. Fritidsklubben foregår på ungdomsrommet. Søsken og pårørende er også hjertelig velkommen.

Arrangementer​:​

 • Arrangementer for barn og ungdom. Egne oppslag for aktuelle arrangementer henges opp på alle avdelinger.

Pa​​sientb​​ibliotek:

 • Biblioteket ligger i 1. etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken. Her kan man låne bøker, filmer og spillutstyr (spillkonsoller og spill).
Trimrom:
 • Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
Lekerom:
 • Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. 
 • I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.​
Musikkterapi:​​
 • Musikkstund ved musikkterapeutene OUS: Samspill og lek med instrumenter, tirsdager klokken 11.15–12.00 i 3. etasje, Barneklinikken. 
 • Musikk i Vaktskiftet ved musikkterapeutene OUS: torsdager fra kl. 14.30 i Vestibylen 1. etasje, Barneklinikken. ​
Sykehusklovner​:
 • Sykehuset har egne sykehusklovner mandag til torsdag hver uke.
 • Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.
 • Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Deichman OUS Rikshospitalet

Paseintiblioteket på Rikshospitalet er midlertidig stengt pga byggearbeid. Biblioteket åpner igjen i 2024. 

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

​Dagligvarebutikk nær Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende

​Kart over Rikshospitalet

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

 

Adkomsttorget

Adkomsttorget foran Rikshospitalet er nå stengt på grunn av byggearbeider. 

Les mer om byggearbeidene og midlertidig hovedinngang på Rikshospitalet

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

 

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00–15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Avbestille på helsenorge.no​

Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Ringe for å avbestille

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din.

Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Dette er et tilbud til foreldre med barn under 18 år som er innlagt på sykehuset. Avdelingen der pasienten ligger er ansvarlige for å bestille rom.
Vi holder til i gamle Gaustad Hotell, rett ved trikkeholdeplassen. 

Frisørsaleongen på Rikshospitalet er for tiden stengt på grunn av byggearbeider. 

​Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

​Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus.

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider

 • Mandag: 09.30–12.30.
 • Tirsdag til torsdag: 09.30–12.30 og 13.30–15.30.
 • Fredag: 09.30–12.30 og 13.30–15.00.

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvertene er frivillige som bidrar til et imøtekommende og støttende miljø for pasienter, pårørende og besøkende ved Oslo universitetssykehus.

Deres oppgave er å hjelpe og veilede besøkende og bidra til at besøket ved sykehuset blir litt lettere.

 

 • Veiledning og informasjon: Sykehusvertene hjelper besøkende med å finne frem til riktig avdeling, poliklinikk eller hvor de skal. De gir også generell informasjon om sykehusets tjenester og fasiliteter.
 • Følgetjeneste: Sykehusvertene kan følge pasienter og besøkende til ønsket destinasjon inne på sykehusområdet, spesielt hvis de har problemer med å finne frem eller har begrenset mobilitet.
 • Praktisk hjelp: Sykehusvertene tilbyr hjelp med små praktiske oppgaver, hente rullestoler eller lignende.

 

Sykehusopphold kan være stressende og overveldende, spesielt for førstegangsbesøkende. Sykehusvertene hjelper til med å skape et trygt og innbydende miljø.

 

Vil du bli Sykehusvert?

Vi trenger deg som:

 • Har ledig kapasitet på dagtid og ønsker å gjøre en frivillig innsats.
 • Vil jobbe på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Aker sykehus eller Radiumhospitalet

 

Fint å vite:

 • Sykehusvertene skal være til hjelp for pasienter og pårørende, slik at de finner frem på sykehuset. du skal blant annet ha som oppgave å følge pasienter til riktig avdeling eller poliklinikk.
 • Du kan selv avgjøre hvor ofte du vil bidra.
 • Dere vil få gratis lunsj og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 

Kontaktinformasjon:

Har du sprøsmål eller ønsker å bli sykehusvert, ta kontakt med koordinator for sykehusvertene:

E-post: sykehusvert@ous-hf.no

Telefon: 48 02 77 36.