Behandling

Grensestrålebehandling

Grensestråler (også kalt Bucky-stråler) er røntgenstråler med lang bølgelengde (myke røntgenstråler) som går inntil 1 mm ned i huden, der de demper aktiviteten i betennelsescellene.

Grensestrålebehandling kan benyttes mot en rekke betennelsestilstander i huden som håndeksem, nevrodermatitt, og psoriasis. 

Også gravide og ammende kan få grensestrålebehandling.

Før

Du skal ikke sole deg de siste 2 ukene før og heller ikke under grensestrålebehandlingen.

Du må ikke smøre huden som skal behandles de siste 6 timene før behandlingen fordi grensestrålene er så svake at de kan bli bremset av et lag med krem eller salve. Etter at du har fått behandlingen, kan du smøre deg med hudkrem.

Før grensestrålebehandlingen startes er det helt nødvendig å få fjernet mest mulig av eventuell skjelldannelse på hudforandringer som skal behandles. Dette kan gjøres med 5 % eller 10% salicylvaselin 1-2 ganger daglig i inntil 4 dager.

Under

Behandlingen foregår enten ved at du ligger på en benk eller sitter i en stol. Det settes koner (rør) på de stedene som skal bestråles. Diameter på konene kan variere etter størrelsen på behandlingsområdet.

Behandlingen gis som regel 1 gang per uke i totalt 4-6 uker.

Etter

Solkrem bør benyttes på grensestrålebehandlet hudområde etter behandlingen.

De fleste pasienter merker økt pigmentering av huden på det behandlede hudområdet. Denne pigmenteringen vil oftest gå gradvis tilbake i løpet av måneder.

Varmefølelse og prikking i huden kan forekomme. I sjeldne tilfeller kan man få en eksemliknende reaksjon.

For å unngå økt risiko for hudkreft er det begrenset hvor mange ganger man kan få grensestråler på hvert enkelt hudområde.

Vær oppmerksom

Hvis du senere i livet skulle trenge strålebehandling, er det viktig at du informerer om tidligere grensestrålebehandling.  

Kontakt

Gaustad sykehus – Villa Derma Hudsykdommer

Kontakt Hudsykdommer

Oppmøtested

Poliklinikk hudsykdommer, Villa Derma
Et skilt i veikanten

Gaustad sykehus – Villa Derma

Gaustad sykehus, bygg 18

Sognsvannsveien 25

0372 Oslo

Praktisk informasjon