Ekspertsykehuset

Pling! En pakke fra OUS er på vei...

For at OUS skal klare å skalere opp tilbudet av spesialisthelsetjenester i hjemmet er sykehuset nødt til å etablere fellestjenester innen logistikk. Det være seg transport av ansatte, pasienter, legemidler, avfall, prøver som blir tatt i hjemmet samt medisinsk- forbruksmateriell og utstyr.

En person i operasjonsantrekk holder hendene  sine rundt en logo av en varebil og et lager.
Illustrasjon: Shutterstock.

Tekst av: Eirik Løvbakken, spesialrådgiver, Innovasjonsavdelingen, Teknologi- og innovasjonsklinikken, OUS. Foto: Shutterstock og OUS.

Oslo universitetssykehus (OUS) er i en stor omstilling hva gjelder logistikk med innføring av nye systemer, arbeidsprosesser, teknologier og nye bygg. I tillegg til de nye byggenes adresser vil OUS få «noen» nye adresser å forholde seg til – hele Norge. OUS har i tillegg til vår lokalsykehusfunksjon for Oslo et regionalt og nasjonalt ansvar.

Bilde av Eirik Løvbakken

Eirik Løvbakken, spesiealrådgiver. Foto: OUS.

Tillit og brukervennlighet​​

Målet er å etablere fellestjenester innen logistikk som både er trygge og brukervennlige for våre pasienter og ansatte.

I dagens drift av hjemmesykehus distribueres medisiner og utstyr blant annet ved at pasienter får det med seg hjem fra sykehuset eller at sykepleier tar det med hjem til pasientene ved besøk. Det kan bli behov for nye tjenester som leverer medisiner og utstyr hjem til pasientene våre uten at vårt helsepersonell reiser ut og at varene ikke unødvendig er innom sykehuset.

I den forbindelse må vi sørge for at pasienter føler seg trygge på at de får det de skal ha, og at våre ansatte er trygge på at det de bestiller hjem til pasienter blir levert i tide og at it-systemene gjør jobben med bestilling og sporing enkel. 

Sykehuslogistikk – ikke helt som annen logistikk

På samme måten som handelsnæringen har utviklet seg fra kun butikkhandel til å inkludere netthandel med hjemlevering må OUS endre seg. Vi skal inspireres av andre bransjer i Norge og hjemmesykehus i andre land, men vi må ta noen ekstra hensyn.

På World Hospital at Home Congress tidligere i år fortalte en sykehusdirektør fra Israel at deres strategi for spesialisthelsetjenester i hjemmet kunne sies med tre ord; «Fast, fast, fast» For å komme raskt i gang tok de i bruk en løsning som i utgangspunktet var laget for en annen bransje og sendte pasientinformasjon opp i en amerikansk sky.

I tillegg til at sikkerheten knyttet pasientinformasjon må ivaretas i nye logistikkløsninger må noen av forsendelsene være i henhold til Good Distribution Practice (GDP). Dette gjelder spesielt legemidler og vi vil på det området jobbet tett med Sykehusapotekene for å lage gode løsninger.

Firmabil og priv​​atsjåfør?

I dag reiser sykepleiere med bil eller taxi for å utføre hjemmebehandling eller arenafleksibel behandling. Hvilke transportalternativer OUS kommer til å ha for ansatte vil trolig utvikle seg med tiden, men det viktigste er at dette blir tilgjengeliggjort for alle klinikker med ferdige avtaler og systemer som gjør at de som jobber med pasienter bruker minst mulig tid på etablering, drift og valg av ulike transportløsninger.

Et tredje alternativ til egne biler som sykepleiere disponerer og taxi er en egen sjåførtjeneste. Transportavdelingen har allerede noen hundre transportoppdrag med personer hver uke og denne avdelingen vil muligens få økt etterspørsel.

Oslo kommune introduserte el-sykler med stor suksess i hjemmetjenesten i 2017. Kommunen har laget en samkjøpsavtale inkludert service for el-syklene internt. På OUS har vi mange ivrige syklister, men om og når dette vil passe for våre oppdrag og ansatte er noe vi skal beslutte sammen.

Les mer​

Sist oppdatert 07.09.2023