Ekspertsykehuset

Logistikk - blodåren i sykehuset

Logistikk? Det handler vel mest om lastebiler og støvete lagre. Eller? Det meste vi gjør i det daglige involverer faktisk elementer av logistikk, og OUS er på vei til å sette logistikk ordentlig på kartet – og fremtidens logistikk-tankegang i førersetet.

Bilde av logisikk lager
Foto: Shutterstock.

Tekst av: Paulina Wedde, rådgiver logistikk, OSS. Foto: Shutterstock og OUS.

I mars 2020 var det ikke bare koronaen som på alvor kom til OUS; det gjorde også to rendyrkede logistikk-stillinger; en prosjektleder logistikk i Nye OUS og en rådgiver logistikk i OSS. Sammen har vi startet vandringen på veien mot fremtidens logistikk, men fremtiden kommer raskere enn vi tror, og det er mye å henge fingrene i.

Bilde av Paulina Wedde

Paulina Wedde, rådgiver logistikk, Oslo sykehusservice (OSS). Foto: OUS.

Et helhetlig perspektiv

Så hva er da logistikk, mer enn lastebiler og støvete lagre? I et sykehus er det først og fremst et helhetlig perspektiv på hvordan varer, mennesker og informasjon flyter fra A til B.

Se for deg hvordan et legemiddel skal produseres, pakkes, transporteres, ankomstregistreres, bestilles, plukkes opp, settes på riktig plass, ordineres, klargjøres og administreres, fra legemiddelprodusent til pasient.

Det er logistikk.

Med alle disse trinnene, med forskjellige roller og interessenter involvert langs veien, skjønner man at mye kan gå galt – og at mye kan standardiseres og forenkles for å unngå at ting går galt. Ikke minst gjennom et helhetlig perspektiv.

Sykehuset - en logistikkmaskin

Enten vi vil eller ikke er et sykehus en logistikkmaskin. Legemidler er kun et av mange eksempler; det finnes hundretalls slike tilsvarende flyter som må fungere. For pasientens (og alle oss ansattes) beste. Biologisk materiell, medisinteknisk utstyr, tøy, pasientinformasjon, sterilt operasjonsverktøy, hvitevarer, mat, senger. Og, ikke minst; pasienter, besøkende og ansatte.

I tillegg til disse «objektene» må det finnes velfungerende infrastruktur og såkalte objektsbærere, for eksempel varemottak, korridorer, heiser, IT-systemer, resepsjoner, rørpost, traller, databaser og biler.

Illustrasjon logistikk
 

Potensiale for gevinstrealisering

Det er åpenbart slik at velfungerende logistikk kan gi oss enorme gevinster, både i form av reduksjon av rene kostnader, men også i form av bedre pasientbehandling.

Dermed ikke sagt at vi ikke er flinke på logistikk i dag, for det er vi. Men vi møter en fremtid – som i visse henseenden allerede er her – som inneholder enorme muligheter på logistikk-siden. Nye sykehus skal bygges, nye logistikk-prinsipper skal implementeres, ny teknologi skal tas i bruk og ny organisering skal utformes.

I den anledningen er det av største betydning at OUS er samordnet og rigget for det som komme skal. Det som kreves kan vi i mangt og mye sammenfatte i to nøkkelord; konsepter og arbeidsprosesser.

Hjertet i vareforsyningen

Vi må ha tydelige, enkle og konkrete konsepter som – fra A til Å – forteller oss selv og eksterne interessenter hvordan vi skal håndtere og bruke objekter, infrastruktur og objektsbærere. Det handler om en felles standard, med tydelig eierskap og forankring, som sier noe om «slik gjør vi det i OUS». OSS arbeider f. eks. med konsept for Varemottak og distribusjonssentral (VDS) – som nå blir prosjektert i nye sykehus (først ut på Radiumhospitalet og Storbylegevakten) – hvor vi bl. a. uttrykker at VDS er hjertet i vareforsyningen, at «alle» fysiske varer skal inn her, at alle mottak skal systematiseres og at logistikkorganisasjonen i OSS er den som eier konseptet.

Vi må også legge tid på å beskrive arbeidsprosesser på en standardisert måte, som med tydelighet viser hvem som utfører hva i hvilken rekkefølge og hvordan støttesystemer skal benyttes og brukes. Program for ibruktakelse av nytt Radiumhospital har gått i bresjen for å implementere en felles modell og verktøy for kartlegging og dokumentering av arbeidsprosesser i OUS, og det er bl. a. gjort større arbeider for å definere arbeidsprosesser rundt sterilforsyning, forskjellige pasientforløp og legemiddelhåndtering.

Profesjonalisering

Det vi logistikere jobber for på OUS er i bunn og grunn en bred profesjonalisering av faget. For joda, logistikk er også et fag. Et nokså spennende og inspirerende et, hvor grått og kjedelig det enn kan virke.

Gjennom å innta et helhetlig perspektiv, gjennom konseptutvikling og prosesskartlegging, og gjennom en større grad av profesjonalisering av faget logistikk vil vi kunne møte fremtiden med de beste logistikkløsningene og den beste logistikkorganisasjonen. La fremtiden komme!

Her kan du lese mer om Oslo sykehusservice (OSS).

Les flere blogginnlegg på Ekspertsykehusets blogg!

Sist oppdatert 14.11.2022