Ekspertsykehuset

MTA satelitter skaper nærhet til brukere og pasienter

Ved å etablere satellitter for reparasjon av medisinsk-teknisk utstyr ute hos våre brukere, oppnår vi en nærhet til brukere og pasienter som gir en raskere involvering ved akutte utfordringer med medisinsk-teknisk utstyr. Dette fører igjen til høyere driftssikkerhet og økt tilgjengelighet for brukerne.

Bilde fra MTA
Marius Diesen og Amund Nordhagen, avdelingsingeniører, Medisinsk-teknisk avdeling, Teknologi- og innovasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Foto: MTA Service MTU-IKT, OUS Ullevål.

​Tekst: Marius Diesen og Amund Nordhagen, Serviceseksjonen MTU-IKT, Medisinsk teknologisk avdeling, Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK). Foto: MTA Service MTU-IKT, OUS, Ullevål.

Medisinsk-teknisk avdeling (MTA) ønsker å jobbe nært brukerne for raskere involvering ved utforutsette hendelser med medisinsk-teknisk utstyr (MTU), både under behandling og diagnostisering av pasienter. For raskest mulig respons er en satellittordning av våre tekniske tjenester et viktig bidrag.

Bilde fra operasjonssal

Amund og Marius på akutt oppdrag.

Nærhet skaper synergier

Vi har lenge hatt et ønske om en MTA-satellitt i nærhet til operasjonsstuene på Ullevål for å kunne yte bedre og raskere service og oppfølging ovenfor våre brukere. Pandemien og dens kohorter har fremskyndet en løsning som vi ser er til det beste for alle parter.

Avdelingen har mer fokus på tilgjengelighet, og vi har en tettere og mer direkte dialog med sykepleierne, som gjerne kommer innom med utfordringer flere ganger daglig.

Satellittfunksjonen gjør også at vi inkluderes mer i avdelingens daglige virke, og vi blir oftere tatt med på klinisk testing av MTU, og ikke kun de funksjonstekniske testene MTA vanligvis gjør.

 Vi har blant annet vært med på klinisk testing av blodvarmere hvor vår oppgave var å monitorere hastighet og opprettholdelse av temperatur ved økende flow, og nå skal vi i gang med et prosjekt for å fange opp og gjenbruke anestesigasser.

 Gjennom denne tette integreringen med resten av operasjonsavdelingen øker også vår kunnskap om bruken av MTU-et, og med det kan vi påvirke tilgjengeligheten på operasjonsstuene og unngår unødig driftsstans som forrykker dagens planlagte operasjoner.

Raskere responstid

En operasjonsstue disponerer en rekke ulikt medisinsk teknisk utstyr. Skulle det oppstå en akutt situasjon har ofte ikke leger og sykepleiere mer enn noen minutter til å vurdere reserveløsninger.

Med en MTA-satellitt som gir en rask responstid har vi nå muligheten til å være tidsnok på stua til å oppleve feilene på samme måte som sykepleiere og leger, og ikke få det beskrevet i ettertid. Vi kan raskere stille riktig feildiagnose og på den måten redusere reparasjonstiden og øke tilgjengeligheten for kritisk MTU.

Bilde av plakat

Med satellitter som arbeidsplass

En operativ MTA-satellitt er et pluss både for brukere og pasienter. Den raske responsen som tilbys vil oppveie eventuelle ulemper som kan følge med en slik løsning. En annen fordel med operative satellitter er at periodisk vedlikehold og akutt reparasjoner foretas der MTU-et er og brukes. Da reduseres også intern transport og logistikk, og vi får bedre oversikt på hvor MTU-et til enhver tid befinner seg.

Derfor vil satellitter for MTA være en viktig suksess faktor for sykehuset fremover. På de fleste lokasjoner er det allerede opprettet mindre satellitter som gir et unikt samspill mellom MTA og deres brukere. Typiske områder, foruten på operasjonsgangene, som vil ha nytte av den raskere responstiden er for eksempel: dialyse, radiologi, laboratoriemedisin og hos øyeavdelingen.

Med satellitter her ser vi de samme hovedtrekkene som ved operasjonsavdelingen, nemlig at nærheten til brukerne gir store gevinster for alle parter i den daglige driften og behandling av pasientene. Så for oss som daglig svarer ut henvendelser fra våre brukere, rykker ut på akutte utfordringer med viktig medisinsk-teknisk utstyr og gjennomfører periodisk vedlikehold, er satellitten allerede en suksessfaktor.

Vi ønsker derfor å se dette inkorporeres i planene for de kommende sykehusene i Oslo.

Lenker: 

Følg gjerne @medisinskteknologi_ous  på Instagram

Les mer om Medisinsk teknologisk avdeling ved Teknologi- og innovasjonsklinikken.

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!


 

Sist oppdatert 31.05.2023