Medisinsk-teknologisk avdeling

Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) i OUS er en del av Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK), og er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med i overkant 100 ansatte. MTA er sykehusets fagavdeling for medisinsk teknologi, og har det overordnede ansvaret for alt det medisinsk-tekniske utstyret (MTU) i sykehuset bestående av i underkant av 40 000 utstyrsenheter med en samlet verdi i størrelsesorden 4 milliarder kroner.  «Vi skal levere medisinsk teknologi til pasientenes beste».

Avdelingen er representert på OUS-lokasjonene Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål, og er delt inn i 8 seksjoner: Analyse, utvikling og nye OUS, Økonomi og kvalitet, Plan og anskaffelse, Forskning og utvikling, MTU-IKT, Service og forvaltning bilde, Service og forvaltning lab og Service og forvaltning MTU.
I tillegg til forskning på internasjonalt nivå innenfor medisinsk teknologi, har MTA fokus på hele livsløpet til det medisinsk-tekniske utstyret fra behovskartlegging til kassasjon.
Det medisinsk-teknologiske miljøet på Oslo universitetssykehus (OUS) ble samlet til et virksomhetsområde i juni 2010. Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) er et kompetansesenter for medisinsk teknologi på OUS og vi har overordnet ansvar for alt medisinsk-teknisk utstyr ved sykehuset.  

Hva er medisinsk-teknisk utstyr (MTU)?

Teknisk utstyr som er spesielt konstruert, markedsført eller brukt til undersøkelse, behandling og pleie av pasienter. 

Historikk

På Rikshospitalet startet de opp "Avdeling for Biomedisinsk teknikk" i 1973 med én ansatt og påfølgende ble "medisinsk teknisk avdeling opprettet i 1982 på Ullevål, 1983 på Radiumhospitalet  (under strålefysikk) og 1985 på Aker. Fra første stund var det sikkerhet ved bruk av medisinsk-teknisk utstyr (MTU) som var i fokus".

I 2005 fusjonerte Radiumhospitalet og Rikshospitalet som førte til at MTA på Rikshospitalet og en del av seksjon for medisinsk teknikk og data teknologi fra avdeling for medisinsk fysikk og teknikk på Radiumhospitalet ble til én avdeling. I 2010 fusjonerte hovedstadssykehusene Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet og Ullevål og dannet Medisinsk-teknologisk virksomhetsområde. Ved fusjonen hadde Oslo universitetssykehus HF

40 000 enheter til en verdi av 4 milliarder norske kroner, og er det største medisinsk-tekniske fagmiljøet i Norge med 86 stillingshjemler.

Virksomheten har drevet en omfattende undervisnings- og kursvirksomhet, og er blitt landskjent for sine bokutgivelser og kurs.

Kontakter

Foto av Manuel

Manuel Henriquez
Avdelingsleder
Tlf.: 97 73 87 62
E-post: uxhemt@ous-hf.no

Kontakt

Telefonnummer

Aker og Ullevål 22 11 92 09: 07.30-15.00. RH og Radiumhospitalet 23 07 15 80: 07.30-15.00.

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Medisinsk-teknologisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Aker sykehus, 4. etasje. Radiumhospitalet, bygg 5, CU135/CU 138. Rikshospitalet, D3, 3. etasje, D3.3037. Ullevål, bygg 15. Forskningsveien 2b, 4 etg.

Artikler

    Artikler