BigMed-prosjektet er avsluttet

Etter snart fire år går BigMed-prosjektet som har vært ledet av Intervensjonssenteret mot slutten. Prosjektet som er et IKT-Fyrtårnprosjekt har vært finansiert av Forskningsrådet i samarbeid med prosjektdeltakerne.

Publisert 19.05.2021
Form, pil
Persontilpasset medisin

​Etter neste fire år med utvikling, eksperimentering og kunnskapsutvikling for klinisk implementering av persontilpasset medisin avslutter BigMed-prosjektet med sluttrapporten Reflections on the clinical implementation of precision medicine - Experiences from BigMed, a Norwegian ICT Lighthouse project.

Rapporten oppsummerer erfaringer og refleksjoner fra dette unike tverrfaglige prosjektet og er ment som en guide for kommende prosjekter innen persontilpasset medisin.  Prosjektdeltakerne har bidratt gjennom diskusjoner, rapporter og kunnskapsoppsummeringer i en rapport som inkluderer perspektiver, refleksjoner og læring fra et bredt konsortium. Innholdet omfatter både visjoner og fremtidige mål i tillegg til praktiske eksempler på løsninger utviklet i prosjektet. Mer informasjon om prosjektet er tilgjengelig fra hjemmesiden bigmed.no