Teknologi- og innovasjonsklinikken

Teknologi- og innovasjonsklinikken arbeider med forvaltning og utvikling av sykehusets teknologibehov. Vårt ansvar er å sikre en trygg og effektiv innføring av ny teknologi og bidra til å utvikle morgendagens pasientbehandling.

Klinikken ble opprettet i mai 2021 for å samle teknologi og innovasjonsmiljøene på sykehuset. Vi arbeider med områder innenfor blant annet medisinsk teknologi, forskning, innovasjon, simulering, e-helsetjenester, informasjonsteknologi og nye sykehusbygg. 

Klinikken ledes av Jan Olav Høgetveit.
 
 
Nysgjerrig på vår arbeidshverdag? Følg oss på Instagram!

Slik finner du fram

Oppmøtested

Klinikkstaben holder til i Forskningsveien 2B, 0373 Oslo

Aktuelt fra klinikken

 • Bilde av Ove Bøe-Fjogstad og Nina Einarsbøl.
  27. juni 2023
  OUS med vellykket overgang til nytt pasientjournalsystem

  ‒ Dette gikk jo så bra! Første uka med DIPS Arena var den beste uka jeg har hatt på jobb på lenge! sier sykepleier Ove Bøe-Fjogstad på Infeksjonsmedisinsk isolatpost ved Ullevål.

 • En person som står bak et glass og peker på teksten RFID.
  Vårt smarte sykehus

  Ved hjelp av små elektroniske ID brikker kan vi høste data automatisk fra ting og utstyr som beveger seg i eller mellom bygninger.

 • En gruppe mennesker på en konferanse
  Health2B - OUS sin satsning på samarbeid med næringslivet

  I fremtiden vil vi ikke ha nok hoder og hender til å drive sykehus på den måten vi gjør i dag. Oslo universitetssykehus ønsker derfor tettere samarbeid og mer innovasjon for å styrke bærekraften i sykehuset og helsevesenet.