Teknologi- og innovasjonsklinikken

Teknologi- og innovasjonsklinikken arbeider med forvaltning og utvikling av sykehusets teknologibehov. Vårt ansvar er å sikre en trygg og effektiv innføring av ny teknologi og bidra til å utvikle morgendagens pasientbehandling.

Klinikken ble opprettet i mai 2021 for å samle teknologi og innovasjonsmiljøene på sykehuset og består av fire avdelinger og en klinikkstab. Vi arbeider med områder innenfor blant annet medisinsk teknologi, forskning, innovasjon, e-helsetjenester, informasjonsteknologi og nye sykehusbygg

En illustrasjon og beskrivelse av oppgavene i klinikkens fire avdelinger og klinikkens stab

Klinikken ledes av Jan Olav Høgetveit.
 
Bilde av klinikkleder Jan Olav Høgetveit
Bilde av klinikkleder Jan Olav Høgetveit
 

TIK Strategi

TIK Strategien ble vedtatt i ledermøtet i Teknologi og innovasjonsklinikken 09.11.23 og fremhever seks satsningsområder.

 

  

TIK Strategi
Logo
 
 
 
Nysgjerrig på vår arbeidshverdag? Følg oss på Instagram!

Slik finner du fram

Oppmøtested

Klinikkstaben holder til i Forskningsveien 2B, 0373 Oslo

Aktuelt fra klinikken