Ekspertsykehuset

Health2B - OUS sin satsning på samarbeid med næringslivet

I fremtiden vil vi ikke ha nok hoder og hender til å drive sykehus på den måten vi gjør i dag. Oslo universitetssykehus ønsker derfor tettere samarbeid og mer innovasjon for å styrke bærekraften i sykehuset og helsevesenet.

En gruppe mennesker på en konferanse
Fra åpningen av Health2B. Jan Olav Høgetveit, Klinikkleder Teknologi- og innovasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus, Lena Nymo Helli, CEO Norway Health Tech, Bjørn Erik Reinseth, CEO Oslotech og Sindre Holme, Kommunikasjonssjef Norway Health Tech
Tekst: Eirik Løvbakken, Spesialrådgiver Innovasjon, Stab Teknologi- og innovasjonsklinikken, Oslo universitetssykehus. 
Foto: Son Lam.

For å øke takten på omstillingen av sykehuset med nye teknologier og arbeidsprosesser har Oslo universitetssykehus sammen med Norway Health Tech og Forskningsparken etablert en arena for åpen innovasjon mellom offentlige og private aktører.

Health2B er sykehusets satsning på åpen innovasjon og samarbeid med næringslivet. Sammen med Norway Health Tech og Forskningsparken har OUS skapt en arena hvor sykehuset åpner seg opp for næringslivet. Der får konkrete prosjekter plass til å jobbe i et inspirerende miljø med tilgang på ulike ressurser og nettverk. 

Arenaen finansieres av grunnleggerne og partnerorganisasjoner som kan være både offentlige og private. Oslo kommune, Novartis, DNV Imatis er de første store partnerne og flere andre spennende offentlige og private er på vei inn.

Bilde av Eirik Løvbakken

Eirik Løvbakken.

Offisiell åpning

27. september hadde Health2B offisiell åpning i egne lokaler i Forskningsparken. Victoria Marie Evensen, næringsbyråd i Oslo kommune, stod for den offisielle åpningen. Hun understreket hvor viktig det er at næring og offentlig sektor samarbeider tettere for å løse Oslo og Norges store utfordringer innen helse i tiden fremover.

OUS sin motivasjon for å være med å grunnlegge Health2B

Sykehusene i Norge kommer ikke til å ha tilgang til nok klinikere og annet helsepersonell til å fortsette å jobbe på samme måte som i dag. Sykehuset jobber aktivt med hvordan både kliniske og ikke-kliniske oppgaver kan forbedres og deles. Dette innebærer både samarbeid med andre yrkesgrupper og bruk av systemer. Der det er fornuftig for både behandler og pasient kan pasientene også overta oppgaver selv. 

OUS har flere byggeprosjekter og for sykehuset er ikke nye bygg bare glass og betong. De nye byggene gir et helt annet handlingsrom til omstilling hva gjelder teknologi, systemer og arbeidsprosesser. Disse teknologiene, systemene og arbeidsprosessene kan ikke sykehuset utvikle alene. Derfor ønsker vi å jobbe enda tettere med en større bredde av næringslivet for å omstille driften vår slik at vi kan fortsette å ha verdens beste helsevesen på en bærekraftig måte.

Hva skal OUS gjøre i Health2B?

Sykehuset vil plassere inn prosjekter med næringslivspartnere som vil ha stor nytte av kunnskapsoverføring fra andre prosjekter og partnere i Health2B.

Første prosjekt inn i Health2B er Kontrolltårn-prosjektet som skal utvikle et nytt system for operasjonslogistikk og planlegging. Vi vil også plassere inn relevante ressursmiljøer fra blant annet IT og medisinsk utstyr. Health2B vil også tilby bistand til prosjektene. For å akselerere prosjekter vil det være workshops og strukturerte utviklingsprosesser fra tidlig idefase til ferdige løsninger.

Bilde av Jan Olav Høgetveit og Bjørn Atle Lein Bjørnbeth

Jan Olav Høgetveit, klinikkleder, Teknologi- og innovasjonsklinikken, og sykehusdirektør Bjørn Atle Lein Bjørnbeth

Skape dialog

I tillegg til å styrke pågående prosjekter vil sykehuset bruke Health2B til å skape dialog rundt viktige temaer for fremtidens sykehus. Dette gjør vi blant annet ved å invitere til seminarer og større arrangementer hvor vi gir innsikt i sykehusets hverdag, og våre konkrete behov for nye løsninger. 

Første seminar tok for seg sykehusets IT-infrastruktur samt innovasjonspartnerskapet Kontrolltårn. Dette gir næringslivet et innblikk i hvordan deres løsninger kan passe inn i nåværende og fremtidig IT-arkitektur. I tillegg får de høre om hvordan utviklingsprosjekt kan drives sammen med oss.

Det andre seminaret tok for seg hvordan vi som sykehus ser muligheter i en mobil arbeidshverdag samt sporing, merking og lokalisering som knytter seg til logistikk. 

Hvert år vil Health2B arrangere en Health Tech Festival i Forskningsparken. Her møtes helsevesen og næringsliv for å snakke om fremtidsplaner og demonstrere teknologier. 

Årets Health Tech Festival samlet over 250 personer fra Norge, Australia og Østerrike med et interessant program som tok for seg fremtidens sykehus, hvordan implementere ny teknologi, Menon sin rapport på helseindustrien og offentlige anskaffelser.

Vinn-vinn


Norske selskaper i helsenæringen trenger et hjemmemarked å vise til når de skal til utlandet for å selge løsningene sine. Den norske helsebransjen eksporterer for om lag 28 milliarder kroner årlig og innen åtte år er målet 70 milliarder kroner. 

Ved at Oslo universitetssykehus og andre i det norske helsevesenet jobber tettere med ​disse selskapene og tar i bruk løsningene deres vil det norske helsevesenet på en bærekraftig måte fortsatt kunne være på verdenstoppen samtidig som vi bidrar til at Norge får økte eksportinntekter.


Sist oppdatert 07.10.2022