Ekspertsykehuset

Bruk av Mixed Reality erstatter leverandørbesøk fra utlandet

Ved bruk av Mixed Reality og HoloLens 2 briller har Medisinsk-Teknisk Avdeling (MTA) på OUS redusert antall besøk fra utenlandske leverandører under pandemien. Prosjektet har vært såpass vellykket at denne prosedyren blir en standard for avdelingen.

Bilde av Celine Krefting
Spesialingeniør Celine Krefting tester ut ny spennende teknologi.

Tekst av: Siv. Ing. Celine Krefting, spesialingeniør og Thomas Herland, IKT rådgiver, Teknologi – og innovasjonsklinikken, Medisinsk-Teknisk Avdeling. Foto: Souhaila Benmoussa / Karina Rothman, Oslo universitetssykehus.

MTA har det overordnede ansvaret for alt Medisinsk-teknisk utstyr (MTU) på OUS. Det er vi som står for bestilling av utstyr, holder høy oppetid på MTU og sørger for at alt fungerer som det skal for pasientens beste.

Bilde av Celine Krefting
Bilde av Thomas Herland

Celine Krefting og Thomas Herland.

Dette gjelder alt fra små MTU, slik som smertepumper, til det største og dyreste, slik som CT maskiner. Våre ca. 50 serviceingeniører på de fire ulike lokasjonene, er spesialister på sitt område eller sitt utstyr. Med høy kompetanse, flere kurs og sertifiseringer i sekken, gjennomfører ingeniørene reparasjoner og avansert vedlikehold hver eneste dag. Totalt gjennomføres det omtrent 23.000 oppdrag/arbeidsordre per år.

I enkelte tilfeller, har våre serviceingeniører ikke mulighet til å utføre vedlikehold eller reparasjoner på egenhånd. Dette kan være på grunn av restriksjoner fra leverandør eller produsent, begrenset opplæring, eller behov for hjelp til å løse kompliserte saker. I slike tilfeller kontakter vi leverandører for å få bistand.

Flere av våre leverandører har ansatte i Norge, men for noen MTU må serviceingeniører hentes inn fra utlandet. Vanligvis er det uproblematisk at leverandører kommer fysisk på besøk og utfører jobben raskt på stedet. Men som for så mange andre, så har pandemien gitt oss noen utfordringer. For vår del ble det mer komplisert å få inn leverandører fra utlandet.

Mixed Reality ble løsningen

Høsten 2021 startet MTA opp ett pilotprosjekt med oss, Celine og Thomas, i spissen for å teste om Mixed Reality (MR) teknologi kunne løse noen av disse problemene. Det ble kjøpt inn ett par Hololens 2 briller som bruker nettopp denne MR teknologien. Det fungerer slik at ekte og virtuelle elementer blir kombinert i synsfeltet til brukeren som har på seg HoloLens brillene. Brukeren kan derfor se det fysiske miljøet vedkommende befinner seg i, og samtidig se virtuelle objekter gjennom brillene.

På våre HoloLens 2 briller, har vi installert en app som heter "remote assist", som er koblet opp til en Teams konto. Da ser ingeniøren som bruker brillene både MTUet som står foran dem, men også Teams skjermen inne i brillen. På denne måten kan vi møte leverandører fra utlandet på en helt vanlig Teams samtale.

Forskjellen fra en alminnelig Teams samtale, er at leverandør på andre siden kan se synsfeltet til ingeniøren som bruker brillene. Både det ekte, og det virtuelle. Slik får leverandør full medvirkning på utførelsen av en servicejobb – selv om man kanskje befinner seg på den andre siden av jordkloden.

- HoloLens var et nyttig verktøy for opplæring på enklere produkter da man verken hadde mulighet til å få tilreisende fra utlandet til Norge, eller muligheten til å reise ut selv for instrumentkurs. Brillene løste dette etter noen minutters øvelse da man ble mer samkjørte på fingerpeking og kommunikasjon. Med litt skepsis til å begynne med, så fungerte HoloLens over forventet godt. Det kan redusere mange unødvendige besøk hvor f.eks. tekniker kan gi instrukser til ansatte for å løse et problem over nettet, eller opplæring slik jeg fikk. Det var også gøy og sosialt!

  • Ole-Henrik Jakobsen,  Field Service Specialist, Qiagen

I pilotprosjektet ble det gjennomført enkle oppdrag mellom ingeniører, og planlagte vedlikehold på for eksempel en 3D printer. Da vi skjønte at dette var et vellykket og fungerende konsept, ble prosjektet utvidet, og nå rulles det ut for fullt.

Med erfaringer fra pilotprosjektet ble det kjøpt inn eget wifi- og mobil 5G løsning som gjør oss mindre påvirket av kvaliteten på sykehusets trådløsnett. I tillegg ble det kjøpt inn enda ett par HoloLens 2 briller, slik at flere lokasjoner kan dra nytte av denne velfungerende teknologien.

Bildet nedenfor viser avdelingsleder for MTA, Manuel Henriques, som tester Hololens 2 brillene for første gang.

 

Bilde av Manuel Henriques som tester Hololens

De største sakene vi har gjennomført med HoloLens brillene, har vært planlagte vedlikehold av MTU. Ett godt eksempel er fra Aker da det var behov for årlig vedlikehold på et Focal One apparat. Det er kun to av disse apparatene i Skandinavia, og få som sitter på kompetansen.

En av våre ingeniører, Kent Bakke, har god kompetanse på apparatet. Da dette er et komplekst system med mange sjekkpunkter og avansert teknologi, ønsket Kent å få bistand fra leverandør for å sikre seg tilgang til ytterligere ekspertise dersom det skulle bli nødvendig.

Ved å bruke brillene,  hadde han med seg leverandøren «i synsfeltet» gjennom hele servicen. Leverandøren kunne da se og høre alt det Kent gjorde, samtidig som Kent hadde begge hender fri og kunne utføre servicen.

- Pandemien har vist meg at HoloLens og lignende teknologi har mye potensial og er moden for å bli tatt i bruk. Erfaringen min kommer etter behov for støtte fra utenlandsk leverandør som ikke hadde muligheten til å komme til Norge for å bistå, da grensen var stengt. Med hjelp av HoloLens kunne leverandørens ekspertise guide oss trygt igjennom utbedring og kalibrering på MTUet. Språkbarriere og forklaringsutfordringer ble mindre ved bruk av HoloLens, noe som jeg synes er positive fordeler.

  • Kent Bakke, serviceingeniør Aker Sykehus

Bruk av HoloLens 2 briller har blitt såpass vellykket at vi har innført det som en fast prosedyre på MTA. Det heter at Man skal alltid vurdere bruken av HoloLens, før man får inn leverandør fra utlandet. Vi er stolte av å kunne ta med oss denne positive erfaringen fra pandemien, og videreføre det til når vi ikke lengre er i beredskap.

Lenker og referanser:

@medisinskteknologi_ous

Les mer om Teknologi og innovasjonsklinikken (TIK).

Microsoft HoloLens | Teknologi med blandet virkelighet for bedrifter

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset!

 

 

Sist oppdatert 12.05.2023