Forskning på klimabehandling for pasienter med Nevromuskulære sykdommer

​RCT​ 1

Behandling i varmt klima for pasien​ter med nevromuskulære sykdommer

En faggruppe fra Nevrologisk avdeling og Barneklinikken ved Rikshospitalet gjennomførte i  2000-2002 en RCT studie som inkluderte 47 barn og 40 voksne med ulike former for nevromuskuære sykdommer. Deltakerne gjennomførte et 4 ukers rehabiliteringsprogram enten på Casas Heddy på Lanzarote eller på Beitostølen Helsesportsenter i Norge. Alle ble testet før og etter behandlingen, samt etter tre måneder, de voksne også etter 6 måneder. Denne studien ble initiert etter anmodning fra HOD og gjennomført i samarbeid med BHR.

Hov​​​​edfunn​​​

​​​Voksne

Man fant en forbigående bedring av smerter, livskvalitet og depresjon blant de som fikk behandling i et varmt klima. Bedring på fysiske tester ble funnet i begge grupper etter 3 måneder. Det ble ikke funnet noen signifikante forskjeller mellom effekt av behandling på Lanzarote og på Beitostølen 3 og 6 måneder etter behandlingen.

​​Barn

Man fant bedre utholdenhet og bedre leddutslag hos barna etter behandlingen i varmt klima. men heller ikke her ble det funnet signifikante forskjeller mellom dem som var behandlet i Syden og dem som fikk behandling i Norge.

Dahl A, Skjeldal OH, Simensen A, Dalen HE, Brathen T, Ahlvin P, et al. Treatment of patients with neuromuscular disease in a warm climate. Tidsskr Nor Laegeforen 2004;124(13-14):1795-8.​

​​​RCT 2​​​​

Behandling i varmt klima f​or pasienter med nevromuskulære sykdommer (NMS)

For å oppfylle kravet om to separate studier i forhold til pasienter med nevromuskulær sykdom, ble det besluttet å gjennomføre en ny studie hvor en gruppe pasienter skulle sendes til Reuma-Sol, Spania våren/sommeren 2003. Denne gruppen skulle sammenlignes med en gruppe i Norge, som ikke fikk tilbud om organisert behandling. Petra Ahlvin Nordby fra fagmiljøet på Sunnaas sykehus gjennomførte denne studien som hadde et crossoverdesign. Studien inkluderte 60 deltakere som også møtte til kontroll tre måneder etter behandlingen

​​Hovedfunn

Man oppnådde bedring i smerte, tretthet, gangfunksjon/utholdenhet samt mobilitet/balanse som vedvarte i minst tre måneder i den gruppen som hadde fått behandling i Spania.

Nordby PA, Staalesen Strumse YA, Froslie KF, Stanghelle JK. Patients with neuromuscular diseases benefit from treatment in a warm climate. J Rehabil Med 2007;39(7):554-9.

​3. Master​

Nordby, Petra A; Evaluering av behandling i varmt klima for pasienter med nevromuskulære sykdommer en randomisert kontrollert studie med crossover design. Masteroppgave, Institutt for Sykepleievitenskap og Helsefag, Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo. Mai 2007.

Resultatene av disse studiene ble vurdert i HOD i 2006 og diagnosegruppen ble da ikke innlemmet i programtilbudet ved BHR.

Sist oppdatert 15.03.2023