Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser

Avdelingen har ansvaret for pasienter tilhørende Helse Sør-Øst og som trenger utenlandsbehandling etter pasientrettighetsloven.

Kontoret tar imot søknader for pasienter som ønsker behandling i utlandet eller som ønsker refusjon for gjennomført behandling i utlandet. Hvem som helst kan søke om behandling i utlandet og det er ikke et krav om at søknaden må forhåndsgodkjennes før behandlingen gjennomføres. Det er heller ikke et krav om at søknaden må fremmes av lege.

Kontoret har utarbeidet et søknadsskjema som kan brukes ved søknad om utenlandsbehandling når lege søker på vegne av pasienten. Søknadsskjema og veiledning kan bestilles fra kontoret eller lastes ned fra denne siden. Når det ikke er lege som søker på vegne av pasienten er det tilstrekkelig med et brev som beskriver situasjonen og hvor du ønsker behandling. Ta gjerne kontakt med oss på telefon for muntlig veiledning.

Les mer om utenlandsbehandling på Dine Rettigheter

De andre regionene har følgende kontorer:

Helse Midt-Norge: St. Olavs Hospital
Helse Vest: Helse Bergen / Haukeland universitetssykehus
Helse Nord: Helse Nord RHF

Kontakt

Telefon

Utenlandske pasienter

22 11 74 71

Utenlandsbehandling

22 11 81 11
 • Mandag 12:30 - 14:00
 • Tirsdag 12:30 - 14:00
 • Onsdag 12:30 - 14:00
 • Torsdag 12:30 - 14:00
 • Fredag 12:30 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Behandlingsreiser/Klimaterapi

90 55 92 90
 • Mandag 12:00 - 14:00
 • Tirsdag 12:00 - 14:00
 • Onsdag 12:00 - 14:00
 • Torsdag 12:00 - 14:00
 • Fredag 12:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo universitetssykehus Medisin, Helsefag, og Beredskap
Utenlandskontoret Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo