En bygning med biler parkert foran

Prehospital klinikk

Prehospital klinikk har ansvar for prehospital akuttmedisinsk nødmelde- og utrykningstjeneste i Oslo, Akershus, Østfold, samt Kongsvingerregionen i Innlandet.

I tillegg har klinikken regionale og nasjonale oppgaver knyttet til luftambulanseoperasjoner og beredskap. Videre er klinikken involvert i forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til akuttmedisin og prehospitalt arbeid.

Prehospital klinikk har 1000 ansatte. Ola Borstad er konstituert klinikkleder

Klinikken består av fire avdelinger:

 • Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK)
 • Ambulanseavdelingen
 • Luftambulanseavdelingen
 • Pasientreise- og syketransportavdelingen
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 • Avdeling for utenlandskontor og behandlingsreiser

Klinikkens ledergruppe består av

 • Steinar Olsen (klinikkleder), tiltrer 1. juni 2024
 • Ola Borstad (konstituert klinikkleder)
 • Jo Kramer-Johansen (konstituert leder NAKOS)
 • Christian Buskop (avdelingsleder Luftambulanseavdelingen)
 • Ola Borstad (avdelingsleder Ambulanseavdelingen)
 • Tanja Hande (konstituert leder AMK)
 • Egil Johannessen (avdelingsleder Pasientreise- og syketransportavdelingen)
 • Anita Walsøe (avdelingsleder Klinikkstab)
 • Harald Stoud Platou (avdelingsleder for utenlandskontor og behandlingsreiser)

Kontakt

Sentralbord

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Prehospital klinikk
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Kristoffer Robins vei 13, 0978 Oslo.

Kristoffer Robins vei 13 sett fra parkeringsplassen

Kristoffer Robins vei 13

Kristoffer Robins vei 13

0978 Oslo

Aktuelt fra prehospitale tjenester