Forskning på klimabehandling for pasienter med Multippel sklerose

​​​Randomiser​​t kontrollert cross-over studie

CIOPIMS: Evaluering av behandling med fysioterapi i varmt klima for pasienter med multippe​l sklerose

Studien CIOPIMS (Climate Influence on Physiotherapy in Multiple Sclerosis) ble gjennomført av Tori Smedal og hennes fagmiljø ved Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose ved Nevrologisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen i perioden 2006–2009. Studien hadde et randomisert, kontrollert, crossover-design. Her deltok 60 pasienter med diagnosen MS som hadde gangproblemer og ville tåle trening/behandling i varmt klima. De fikk først enten et fire ukers behandlingsopphold med fysioterapi på Clinica Vintersol på Tenerife eller på MS-Senteret Hakadal i Norge, med behandling motsatt sted ett år etter. Deltakerne ble fulgt opp tre og seks måneder etter behandlingen. Studien ble gjennomført for Behandlingsreiser på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Hoved​funn

Bedringen varte lenger etter behandling i varmt klima sammenliknet med i Norge målt ved seks minutters gangtest (6MWT), som var hovedeffektmålet. Grad av opplevd anstrengelse målt ved Rating of Perceived Exertion (RPE) etter 6MWT var dessuten klart lavere etter behandling i Spania sammenlignet med i Norge ved alle måletidspunkt. For andre fysiske tester var det ikke betydelige forskjeller mellom endring på de to behandlingsstedene. For egenrapporterte mål var bedringen betydelig større etter behandling i Spania rett etter behandlingen men forskjellene var ikke signifikante etter tre og seks måneder. Unntaket var mål på fatigue (utmattelse), der det ikke var tydelig forskjell rett etter behandlingen. Grad av opplevd endring i fysisk tilstand viste klart større bedring i Spania enn i Norge. Studien konkluderte med at pasientene hadde en tilleggseffekt av fysioterapi i varmt klima.

Tori Smedal, Liv Inger Strand, Jan Harald Aarseth, Bente Gjelsvik, Kjell-Morten Myhr. Evaluering av behandling med fysioterapi i varmt klima for pasienter med multippel sklerose. Rapport 2009.

2. Avhandling​

Det er gjort en sammenskriving av totalt fire publikasjoner ut fra CIOPIMS studien av Tori Smedal til avhandlingen The Influence of Physiotherapy and Climate on Functioning in Multiple Sclerosis. Aspects of physical performance, fatigue and health-related quality of life. Denne er fritt tilgjengelig i BORA: https://bora.uib.no/handle/1956/443​5

Resultatene av denne studien ble overlevert til  HOD i 2009, resultatet av aktuelle vurdering er fortsatt ikke kjent.

Sist oppdatert 15.03.2023