Forskning på klimabehandling for pasienter med Fibromyalgi

​​​​RCT 1​​​

I 2007 ble det gjennomført en randomisert, kontrollert studie (trearmet RCT) av en annen gruppe pasienter med muskel skjelettlidelser, denne var finansiert av HOD og inkluderte 132 fibromyalgipasienter. Studien sammenlignet effekt av et fire ukers behandlingsprogram i hhv Norge (Skogli Helse og Rehabiliteringssenter på Lillehammer) og Sør-Tyrkia (Scandinavian Rehab Center i Antalya), opp mot en kontrollgruppe som ikke fikk noen behandling utover det vanlige.

Hovedresultater​​​​

Hovedresultatet viste redusert smerte, målt både mhp smerteutbredelse (Mc Gill mannequin) og antall tenderpunkter (TPC) vedvarende i henholdsvis tre og tolv måneder kun hos de som ble behandlet i varmt klima. Mens bedring i den fysiske funksjonen målt med en gangtest og håndkraft ble funnet hos alle pasientene som fikk behandling uavhengig av den klimatiske settingen. Denne effekten vedvarte i hele tolv måneder, bortsett fra håndkraften som vedvarte i tre måneder etter behandling i Norge.

Anne-Cathrine Clarke-Jenssen, Karin Øien Forseth, Anne Marit Mengshoel, Yndis Staalesen Strumse, Tone Bråten. Effekt av behandlingsopphold I varmt kontra kaldt klima for pasienter med fibromyalgi. Rapport 2010.

Clarke-Jenssen AC, Mengshoel AM, Strumse YS, Forseth KO. Effect of a fibromyalgia rehabilitation programme in warm versus cold climate: a randomized controlled study. J Rehabil Med 2014 Jul;46(7):676-83.

Resultatene av denne studien ble overlevert til  HOD i 2011, resultatet av aktuelle vurdering er fortsatt ikke kjent.

Sist oppdatert 15.03.2023