Kurs i Science Linker

Publisert 19.03.2024

Science Linker er en avlsdatabase (Colony managment database) for forsøksdyr. Her registreres informasjon om avl og stamtavle, og planlagte og utførte prosedyrer. Databasen er tilgjengelig for brukere ved KPM-Rikshospitalet og KPM-Ullevål. 

Ansatte ved KPM OUS har nå utarbeidet et nettkurs der det gis opplæring i de viktigste funksjonene i databasen. 

Interne brukere ved KPM OUS

Kurset er tilgjengelig i Læringsportalen
Følg denne lenken for å åpne kurset i Læringsportalen.

 

Eksterne brukere ved KPM OUS

Eksterne brukere som ikke har tilgang til Læringsportalen, bes henvende seg til KPM for videre veiledning.

 

 

Kurset er ett av flere punkter som må være utført, før nye brukere gis adgang til de aktuelle seksjonene. Se mer info her Tilgang til avdelingen - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no).