Podkasten SyktFrisk

Våren 2020 var vi med på å starte opp podkasten SyktFrisk, som et samarbeid mellom OUS og RKPPO på Sørlandet sykehus. Målet med podkasten er å tilby lett tilgjengelig og forståelig helseinformasjon til deg som er pasient eller pårørende, kvalitetssikret av fagpersoner i spesialisthelsetjenesten.

En gruppe kvinner som holder kameraer
Anette Strømsbo Gjørv (RKPPO), Anette Eie (RKPPO), Kjersti Tveten (Lovisenberg diakonale sykehus), Linda Schade Andersen (Oslo universitetssykehus)

Podkasten skal være en kilde til tips og råd til hvordan du kan hjelpe deg selv til å ha en best mulig hverdag når du eller noen du er glad i har blitt syke.

Det fine med å få helseinformasjon gjennom podkast er at du kan lytte når som helst og hvor som helst. Du kan pause, spole og lytte til den samme informasjonen flere ganger.

At podkasten er kunnskapsbasert betyr at innholdet bygger på forskningsbasert kunnskap og erfaringer fra praksis.

Prinsippene om brukermedvirkning, tverrfaglig innhold og evidensbasert kunnskap ligger altså til grunn i podkasten, slik den gjør i all pasient- og pårørendeopplæring i spesialisthelsetjenesten.

En person som holder et hodetelefoner

Foto: SyktFrisk

Stine Bang Pedersen (Oslo universitetssykehus)

Har du en idé til hva vi kan lage podkast om? Send oss en e-post til seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Sist oppdatert 29.04.2024