Et tre med mange grener

Seksjon for kompetanseutvikling

Vi leverer helhetlige tjenester for utdanning, lederutvikling og digital læring. Hos oss får du hjelp med podkast, video, pedagogisk kursveiledning og utvikling av e-læring. Vi koordinerer praksisplasser og helsefagarbeiderlærlinger med tanke på fremtidens kompetansebehov. Våre lederprogrammer speiler sykehusets mål og verdier og skal ruste lederne for fremtidens oppgaver. Seksjonen er del av Avdeling for utdanning og kompetanseutvikling i klinikk Oslo sykehusservice.

  • Vi koordinerer praksisplasser innen sykepleie
  • Vi har faglig ansvar for helsefagarbeiderlærlinger i OUS
  • Pedagogiske støttetjenester LIS-utdanningen

Avdelingen drifter landsdekkende nettundervisning for leger innen ØNH (Øre-Nese-Hals), Immunologi og transfusjonsmedisin, Nevrokirurgi, Mikrobiologi og Infeksjonsmedisin.
Forelesningene er en integrert del av spesialistutdannelsen for ØNH-legene. 

Drift av nettundervisning for leger

  • Ledelsesopplæring- og utvikling Lederprogrammet
  • Lederrekruttering
  • ForBedringsundersøkelsen
  • Insentivmidler ledelse

Aktuelle prosjekter