Avdeling for utdanning og kompetanseutvikling

Avdelingen har ansvar for utdanning og kompetanseutvikling i OUS.