Faglige anbefalinger

Faglige anbefalinger fra Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering:

Med utgangspunktet i oppdragsmandatet, som var kompetansespredning, utarbeidet Nasjonal kompetansetjeneste faglige anbefalinger. Anbefalingene baseres på tjenestens lange og brede erfaring med dekontaminering og det til enhver tid gjeldende lovverk med forskrifter og standarder for Norge. I tillegg anvender vi andre internasjonale anbefalinger og veiledere. Anbefalingene inneholder det Nasjonal Kompetansetjeneste for dekontaminering mener må til for å inneha en god faglig standard. Anbefalingene er ikke ment å gi en fullstendig og uttømmende bekrivelse av alle punkter i kildene som er brukt i dokumentene. Det henvises derfor til originaldokumentene gjengitt i referanselisten for fullstendig informasjon. Noen anbefalinger er utformet slik at de kan benyttes som en veileder eller huskeliste ute i feltet, dette gjelder spesielt for anbefalinger for validering.  

Faglig anbefaling for daglig kontroll og vedlikehold VD.pdf

Faglig anbefaling for damptestbend.pdf

Faglig anbefaling for damptester.pdf

Faglig anbefaling for kvalitetskontroll ved nyanskaffelse.pdf

Faglig anbefaling for maskinell rengjøring og desinfeksjon av kritisk og semi-kritisk utstyr.pdf

Faglig anbefaling for manuell rengjøring og desinfeksjon av kritisk og semikritisk gjenbruksutstyr.pdf

Faglig anbefaling for rengjøring, desinfeksjon og lagring av fleksibelt endoskopisk utstyr.pdf

Faglig anbefaling for tester ved validering 2020.pdf

Forslag Valideringsprotokoll 2020.pdf

​Om man har noen tilbakemeldinger på en av disse faglige anbefalingene så send  gjerne en e-post til dekontaminering@ous-hf.no​.
Sist oppdatert 12.02.2024