Avdeling for smittevern

Avdeling for smittevern har strategiske og operative oppgaver med forebygging, kontroll og overvåking av helsetjenesteassosierte infeksjoner.

Avdelingen har ansvar for Regional kompetansetjeneste for smittevern i Helse Sør-Øst og Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for dekontaminering. 

Avdelingen ledes av Egil Lingaas.

www.infeksjonskontroll.no

Kontakt

E-post

smittevern@ous-hf.no