VRE-utbrudd

VRE-utbrudd – oppdatering 07.05.2024  

Følgende anbefalinger for smittesporing og isolering av pasienter som innlegges i OUS gjelder inntil ny informasjon. Oppdatert liste vil til enhver tid være tilgjengelig på VRE-utbrudd - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no).  Andre sykehus og kommunale institusjoner kan ha andre retningslinjer.

Tiltak for pasienter som er eksponert for VRE og som ikke har gyldig negativ screening.  Negativ screening er først gyldig hvis prøven er tatt minst 7 dager etter opphør av eksponering.

Bord

*   For at en negativ test skal være gyldig, må den være tatt minst 7 dager etter siste eksponering. Pasienter som overføres direkte må testes på nytt etter 7 dager og isoleres frem til negativ prøve.

**    Gjelder bare innleggelse på aktuelt sykehus/avdeling, ikke poliklinisk kontakt.

*** Pasienter må isoleres kan ikke ligge på pasient-/sykehotell.

Sist oppdatert 08.05.2024