Ekspertsykehuset

Medisiner til skade og nytte

Nytt forskningsprosjekt ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal gi svar på hvordan eldre kan få mest mulig nytte av medisiner og samtidig minst mulig risiko for bivirkninger.

En persons hånd med en finger på den
Illustrasjonsbilde. Foto: Rita Romskaug.

​​Tekst av: Torgeir Bruun Wyller, overlege/professor, Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Rita Romskaug og Eirik Bøckmann.

Eldre mennesker bruker stadig flere medisiner. Det kan være nyttig, fordi medisinene hjelper på sykdommer som eldre har. Men det kan også gi farlige bivirkninger. 

En av fem innleggelser av eldre i sykehus skyldes bivirkninger av medisiner.

Samarbeid med fastlegene er avgjørende​

Fastleger og geriatere har kompetanse som utfyller hverandre. I et tidligere prosjekt har vi vist at hvis en geriater og pasientens fastlege går grundig gjennom medisinlisten sammen, finner de mange medisiner som pasienten bør slutte med, og mange der dosen bør justeres. 

Bilde av Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er overlege ved Geriatrisk avdeling, OUS, og professor i geriatri ved Universitetet i Oslo. Foto: Eirik Bøckmann.

Men de finner også mange pasienter som ikke har fått medisiner de ville hatt nytte av. 

Et slikt samarbeid om å forbedre medisinlistene ga stor helsegevinst. Innsatsen var nokså tidkrevende, og derfor ikke så lett å få gjennomført i stor skala.

Nytt, stort prosjekt i samarbeid med Oslo kommune​​

Vi har nå fått penger fra Helse Sør-Øst til å gjennomføre et nytt prosjekt. Det skal skje i Oslo kommunes «Kommunal Akutt Døgnenhet» (KAD), som ligger på Aker sykehus. På KAD innlegges svært mange eldre pasienter som bruker mange medisiner. 

Vi vil undersøke om oppholdet på KAD kan brukes til å forbedre deres medisinering. Legen på KAD vil bli veiledet av geriater, og vil gå gjennom medisinlisten i samarbeid med pasientenes fastleger. Hvis dette gir like god effekt som det første prosjektet, har vi en samarbeidsmodell som kan innføres i stor skala.

Munnen er en del av kroppen​​​

Mange medisiner fører til munntørrhet. Munntørrhet kan føre til hull i tennene, smerter i munnen og underernæring. En av målsettingene med det nye prosjektet er derfor også å se om en mer optimal medisinbruk kan føre til bedre munnhelse. 

Derfor inngår også et nært samarbeid med tannleger ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som vil undersøke pasientenes munnhelse.

Oppstart 2023​

Planlegging av det nye prosjektet pågår høsten 2022, og rekruttering av pasienter vil starte i 2023. Vi vil rekruttere 350 pasienter som er 70 år eller mer, bruker seks eller flere daglige medisiner, og er innlagt på KAD. 

Det vil bli trukket lodd om hva slags opplegg de vil få for medisinene sine: Dagens rutine eller et opplegg der KAD-lege og fastlege sammen gjennomgår medisinlisten.

Referanser:

Rita Romskaug, Eva Skovlund, Jørund Straand, Espen Molden, Hege Kersten, Kaisu H Pitkala, Christofer Lundqvist, Torgeir Bruun Wyller: Effect of Clinical Geriatric Assessments and Collaborative Medication Reviews by Geriatrician and Family Physician for Improving Health-Related Quality of Life in Home-Dwelling Older Patients Receiving Polypharmacy: A Cluster Randomized Clinical Trial. JAMA Internal Medicine, Februar 2020.

Les fra artikkel i forskning.no: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken.Her kan du lese mer om Geriatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS).


Les artikkel om medisinbruk blant eldre fra UiO, Odontologisk fakultet.​
Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.noSist oppdatert 27.09.2022