Seksjon for klinisk ernæring (Medisinsk klinikk)

Hovedoppgaven til en klinisk ernæringsfysiolog (kef) er å utøve medisinsk ernæringsbehandling og kostveiledning til personer med ulike ernæringsrelaterte sykdommer. Seksjon for klinisk ernæring i Medisinsk klinikk er lokalisert på Ullevål og Aker.

Seksjon for klinisk ernæring består av 16 kliniske ernæringsfysiologer fordelt på 14.6 stillinger.

Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert for å drive kost- og ernæringsbehandling og utdannes ved avdeling for ernæringsvitenskap medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo, samt master program i klinisk ernæring, det Medisinsk-Odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

En klinisk ernæringsfysiolog (kef) har minst 5 års utdanning på master-/hovedfagsnivå, med spesialisering innen klinisk arbeid.

En kef gir kostveiledning både individuelt og i gruppe. En individuell konsultasjon kan innebære:

  • Grundig kartlegging av kosthold
  • Vurdering av ernæringsstatus
  • Iverksetting av tiltak knyttet til ernæringsbehandling
  • Spesialkost
  • Næringsdrikker
  • Sondeernæring og/eller intravenøs ernæring

En gruppekonsultasjon kan innebære:

  • Kostveiledning/opplæring av pasienter og pårørende
  • Opplæring og veiledning av annet helsepersonell

Kliniske ernæringsfysiologer i medisinsk klinikk jobber også med forskning og bidrar til å utvikle fagområdet. 

Kontakt

Seksjonsleder Lill Monica Drivdal, kontor

Seksjonsleder Lill Monica Drivdal

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran

Aker sykehus Bygg 11

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med biler parkert foran

Ullevål sykehus Bygg 3

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.