Gastromedisinsk poliklinikk

Gastromedisinsk poliklinikk er en av de største i landet og utfører et stort antall undersøkelser og har kvalifiserte fagfolk på høyt internasjonalt nivå.

Seksjonsleder er Gry Håvi.

Blant målene er at utredning skal starte innen 9 dager fra sykehuset mottar henvisningen, og at pasienten skal få en kontaktperson ved sykehuset.
Når fastlegen eller annen lege får en begrunnet mistanke om tykk- og endetarmskreft, henvises pasienten til Pakkeforløp. Utredningen starter ofte med en koloskopi. Forløpskoordinator ved Gastromedisinsk poliklinikk kontakter pasienten og tildeler time til koloskopi så snart som mulig og innen 9 dager.

De fleste pasientene som henvises til pakkeforløp ved tykk- og endetarmskreft har ikke kreft, og pakkeforløpet avsluttes etter koloskopi. Noen av disse pasientene får påvist andre sykdommer og får da videre utredning eller behandling.

Hva er begrunnet mistanke?
Begrunnet mistanke foreligger når pasienten er over 40 år, og dessuten har minst ett av følgende tre symptomer eller funn:

 • Uavklart blødning fra tarmen
 • Funn av tumor eller polypp ved ano-/ rektoskopi
 • Endring av et ellers stabilt avføringsmønster i over fire uker

Gastromedisinsk eller gastrokirurgisk?
De fleste pasienter med begrunnet mistanke om tykk- eller endetarmskreft henvises til Gastromedisinsk poliklinikk der utredningen starter med koloskopi, men dersom pasientens eneste symptom er frisk rektalblødning henvises pasienten istedenfor til utredning hos Gastrokirurgisk poliklinikk.

Hva skjer hvis koloskopi viser fortsatt mistanke om kreft?
Pasienten henvises til CT kolografi, CT thorax og CT angiografi (karmapping), og til gastrokirurgisk avdeling for vurdering av behandling. Man forsøker å få CT kolografi samme dag som koloskopi ble gjort, siden pasienten allerede har tom tarm.

Pasienten får med seg kort pasientinformasjon som anslår tidsforløpet, og telefonnummere til forløpskoordinatorer ved Gastrokirurgisk og Gastromedisinsk poliklinikk.

Leger og forskere ved gastromedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus arbeider hele tiden for å forbedre diagnostikk og behandling av gastromedisinske sykdommer. Hvis du tillater det, vil relevante opplysninger om deg fra ulike kilder ved OUS (pasientjournal, røntgen, laboratorier, endoskopi med bilde og videopptak, interne kvalitetsregistre osv.) samt dine svar på spørreskjemaer om din sykdom, sammenstilles i et bredt forskningsregister for gastromedisinske sykdommer.

Dette er viktige data som vi kan forske på, til læring for både oss selv og andre. All informasjon om deg blir kodet, slik at det ikke vil være mulig å gjenkjenne deg som person i eventuelle vitenskapelige publikasjoner. Forskningsprosjektene vil ikke ha direkte betydning for valg av behandling for deg. De kan imidlertid gi verdifull kunnskap som kan føre til bedre forståelse av sykdommen og til bedre diagnostikk og behandling i fremtiden. Vi vil alltid kontakte deg dersom det blir gjort funn i dine prøver som har eller kan få betydning for din sykdom/helse.

Deltakelse er frivillig. Vi kan ikke lagre prøvematerialet eller opplysningene om deg uten at du har skriftlig samtykket. Dette samtykket finner du på denne lenken: Samtykke gastromedisinsk forskning og biobank.pdf

Dersom du senere bestemmer deg for at du vil trekke ditt samtykke, vil dette ikke få noen følger for deg eller ditt behandlingstilbud ved sykehuset, og lagrede prøver fra deg blir ødelagt og opplysninger om deg slettet. Hvis du senere ønsker å trekke deg fra studien eller har noen spørsmål om data som er lagret om deg, kan du kontakte oss på̊ epost OUSHF.PB.Gastro-register@ous-hf.no

 

Har du fått skriftlig beskjed i innkallingsbrevet om at du må kjøpe tømmingsmiddel før du skal til koloskopi, kan du få refundert utlegget. Skjemaet må fylles ut og sendes, med originalkvittering og innkallingsbrevet eller annen bekreftet dokumentasjon fra avdelingen, til adressen som står nederst på skjemaet.

Du kan eventuelt få refusjonsskjemaet utlevert i poliklinikkenes ekspedisjon. Utfylt skjema, dokumentasjon på timen og originalkvitteringen, sendes til adressen som står nederst på skjemaet, eller leveres i ekspedisjonen.

Refusjonsskjema utlegg for tømmingsmiddel (PDF)

Kontakt

Telefon

Ekspedisjon (pasienthenvendelser):

22 11 94 06
Hverdager 09:00-11:30. Dialogmelding kan benyttes.

Pakkeforløpskoordinator tykk- og endetarmskreft:

23 02 65 70 eller mobil 94 14 21 54
Hverdager 08:30-15:00. Faksnummer: 22 11 99 42

Pasienter som følges opp pga. Ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom:

IBD sykepleier: 97 07 60 95
 • Mandag STENGT
 • Tirsdag 08:30 - 11:30
 • Onsdag STENGT
 • Torsdag 08:30 - 11:30
 • Fredag STENGT
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 6 (Midtblokken), 3. etg. 

Ullevål sykehus Bygg 6

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

Samtykke gastromedisinsk forskning og biobank

Leger og forskere ved gastromedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus arbeider hele tiden for å forbedre diagnostikk og behandling av gastromedisinske sykdommer. Hvis du tillater det, vil relevante opplysninger om deg fra ulike kilder ved OUS (pasientjournal, røntgen, laboratorier, endoskopi med bilde og videopptak, interne kvalitetsregistre osv.) samt dine svar på spørreskjemaer om din sykdom, sammenstilles i et bredt forskningsregister for gastromedisinske sykdommer.

Dette er viktige data som vi kan forske på, til læring for både oss selv og andre. All informasjon om deg blir kodet, slik at det ikke vil være mulig å gjenkjenne deg som person i eventuelle vitenskapelige publikasjoner. Forskningsprosjektene vil ikke ha direkte betydning for valg av behandling for deg. De kan imidlertid gi verdifull kunnskap som kan føre til bedre forståelse av sykdommen og til bedre diagnostikk og behandling i fremtiden. Vi vil alltid kontakte deg dersom det blir gjort funn i dine prøver som har eller kan få betydning for din sykdom/helse.

Deltakelse er frivillig. Vi kan ikke lagre prøvematerialet eller opplysningene om deg uten at du har skriftlig samtykket. Dette samtykket finner du på denne lenken: Samtykke gastromedisinsk forskning og biobank.pdf

Dersom du senere bestemmer deg for at du vil trekke ditt samtykke, vil dette ikke få noen følger for deg eller ditt behandlingstilbud ved sykehuset, og lagrede prøver fra deg blir ødelagt og opplysninger om deg slettet. Hvis du senere ønsker å trekke deg fra studien eller har noen spørsmål om data som er lagret om deg, kan du kontakte oss på̊ epost OUSHF.PB.Gastro-register@ous-hf.no