Ekspertsykehuset

ZuperSmart - et nytt stressmestringsverktøy for barn

Avdeling for Digital Helseforskning (DIG) har utviklet et spennende digitalt program for barn i alderen 6-12 år. Programmet heter ZuperSmart, en app med mange strategier, råd og tips som kan være til støtte for barn i ulike stressende situasjoner.

En person som holder en tablett
EN APP MED MANGE STRATEGIER: ZuperSmart er tilgjengelig fra 1. mars. Foto: DIG/OUS.

​​Tekst: Elise Flakk Nordang, Christine Rygg og Lise Solberg Nes, Avdeling for Digital Helseforskning (DIG), Medisinsk klinikk (MED), Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: Avdeling for Digital Helseforskning, OUS.

Det digitale stressmestringsverktøyet for barn er nå ferdig utviklet og pilottestet.

​Ved DIG utvikler vi eHelseløsninger til selvhjelp og egenmestring. Alle våre løsninger har evidens, brukermedvirkning og brukervennlighet i fokus. 

ZuperSmart-prosjektet er et av avdelingens nyeste prosjekt og er utviklet i samarbeid med Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst (RVTS Øst).

 

Bilde av prosjektgruppe


Elise Flakk Nordang, leder av innholdsredaksjonen ved DIG og sentral i utviklingen av ZuperSmart, Lise Solberg Nes, avdelingsleder og prosjektleder i ZuperSmart og Christine Rygg, forsknings- og administrasjonskonsulent ved DIG og prosjektadministrator i ZuperSmart. Foto: DIG/OUS.

​H​​​vordan lage ZuperSmart?

 

Det er mange situasjoner i livet som kan være stressende, også for barn. 

– I ZuperSmart-prosjektet ønsket vi å utvikle og teste en digital løsning som kunne være til nytte for barn, og kanskje også foresatte og fagpersoner, i krevende situasjoner i hverdagen, sier prosjektleder Lise Solberg Nes. 

For å kartlegge ønsker og behov, ble det i forkant av utviklingen gjennomført en behovskartlegging hvor både barn i alder 6 -12 år og fagpersoner ble intervjuet. 

Ettersom relevant evidens, klinisk erfaring og brukermedvirkning er viktige element i avdelingens metodikk, har innspill fra målgruppen og fagpersoner vært sentrale i utviklingen. I tillegg er det gjennomført en pilotstudie med 30 barn i alderen 6-12 år for å finne ut hvordan ZuperSmart blir mottatt og oppfattes. 

– Noen av tilbakemeldingene fra barn og foresatte så langt, er at ZuperSmart er enkel å benytte og at barna har lært seg nye strategier og øvelser som de eller foreldrene sier har vært til hjelp, sier Elise Flakk Nordang. 

Christine Rygg legger til at det har vært givende å gjennomføre pilotstudien. 

– Spesielt når noen av barna gir tilbakemeldinger om at de har brukt ZuperSmart i ekte situasjoner de har opplevd som utfordrende i hverdagen. 

 

Screenshots fra ZuperSmart


Screenshots fra ZuperSmart. Foto: DIG/OUS.

 

​Hva kan ZuperSmart gjøre?​​

Programmet inneholder korte interaktive animasjonsfilmer som tar for seg ulike situasjoner som kan oppleves som stressende for barn. 

For å gi barna konkrete verktøy, blir det i hver film presentert ulike strategier som kan være til hjelp og nytte for dem i tilsvarende situasjoner. I tillegg til animasjonsfilmer består ZuperSmart også av virtuelle rom der ulike temaer og strategier som kan gi energi, regulere følelser, slappe av, sove godt og håndtere utfordrende tanker blir presentert. 

 

Screenshots fra ZuperSmart


Screenshots fra ZuperSmart. Foto: DIG/OUS.

 

Målet er at ZuperSmart kan benyttes både alene og sammen med voksne som et samtaleverktøy.

– ZuperSmart er et verktøy som er tenkt at kan brukes både forebyggende og i situasjoner som oppleves som utfordrende for målgruppen, sier prosjektleder Lise Solberg Nes. 

Alle opplever stress av og til. Det kan for eksempel være at vi blir urolige av noe som skal skje på skolen, eller at vi blir stresset når vi ikke rekker bussen og kommer for sent.

Men det kan også være at vi er bekymret for at vi ikke er gode nok eller at vi er urolig for at noen vi er glad i ikke har det bra. Alt dette er situasjoner og opplevelser som ZuperSmart kan gi råd og ideer rundt. 

​​ZuperSmart – tilgjengelig for alle 1. mars!

DIG lanserer nå dette spennende programmet i samarbeid med RVTS Øst, og ZuperSmart vil være tilgjengelig for alle via AppStore eller GooglePlay. 

Ønsker du å bli bedre kjent med ZuperSmart kan du laste ned appen i AppStore og GooglePlay fra 1. mars!

Følg gjerne DIG sin Facebook-side/LinkedIn for å få nyheter knyttet til ZuperSmart! 

Lenker og referanser

Les mer om ZuperSmart-prosjektet på DIG sin hjemmeside.​

Her er link til ZuperSmart sin lanseringsside​

For mer om avdeling for Digital Helseforskning (DIG)

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset på oslo-universitetssykehus.no

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

 

 

 

 

 

      

    Sist oppdatert 16.05.2024