Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Reproduksjonsmedisinsk avdeling utreder og behandler enslige kvinner og par med ufrivillig barnløshet. Hos oss får du individuell behandling, basert på lang erfaring og vitenskapelig ekspertise. Vi er opptatt av at du opplever å få trygghet og kvalitet. Vi har avdelinger på Ullevål stadion og Rikshospitalet.

På denne siden finner du en liste over ofte stilte spørsmål og svar


Vanlige spørsmål om ufrivillig barnløshet

For å få behandling hos oss må du ha henvisning fra lege. Fra vi mottar søknaden til du hører fra oss kan ta to uker. Du får time til forundersøkelse hos lege, hvor vi går gjennom medisinske opplysninger, undersøker deg (gynekologisk undersøkelse med ultralyd), informerer om anbefalt behandling og avtaler oppstart.

For kortest mulig ventetid, anbefaler vi at du har innledende utredning hos en avtalespesialist gynekolog. Henvisende leger må benytte standard henvisningsskjema for IVF. Ufullstendige henvisninger fører til betydelig økt ventetid. Henvisninger vurderes individuelt, i henhold til bestemmelser i bioteknologiloven og i tråd med prioriteringsveiledere.

Du må ha barneomsorgsattest fra politiet for å kunne søke om assistert befruktning. Attest søkes hos politiet direkte på deres nettsider (Politiet.no). Vennligst oppgi hjemmelsgrunnlag bioteknologiloven §2-6. Barneomsorgsattesten må vedlegges søknad om assistert befruktning.

Vi ber også om at alle som søker om behandling hos oss fyller ut egenerklæringsskjema som hjelper oss med vurdering av egnethet. Egenerklæringsskjema kan vedlegges søknaden.


Oversikt over ventetider oppdateres fortløpende på nettsidene til Helsenorge.

Reproduksjonsmedisinsk avdeling har redusert kapasitet til å ta imot pasienter til utredning. Vi anbefaler sterkt at fastleger henviser til en avtalespesialist gynekolog for innledende infertilitetsutredning.

Henviser må bruke vårt henvisningsskjema.


Pasienter som søker om assistert befruktning må fremlegge barneomsorgsattest. Attest søkes hos politiet direkte, vennligst oppgi hjemmelsgrunnlag bioteknologiloven §2-6. Vi anbefaler også om at alle som søker om behandling hos oss fyller ut egenerklæringsskjema som hjelper oss med vurdering av egnethet. Egenerklæringsskjema kan vedlegges søknaden.


Henvisningen må alltid opplyse om:

  • personopplysninger for kvinnen og partneren
  • sivilstatus (ektefeller eller samboere i ekteskapslignende forhold)
  • psykososiale forhold som er relevant for parets omsorgsevne
  • generelle helsetilstand
  • reproduksjonsanamnese    
  • sædkvalitet, hvis relevant
  • operasjonsbeskrivelse fra laparoskopi, hysteroskopi, osv
  • ovarialreserve (serum AMH eller antral follicle count)
  • undersøkelse av eggledere

Vi er opptatt av brukermedvirkning fra våre pasienter og samarbeider blant annet med organisasjonen Ønskebarn.

Ønskebarn er en norsk interesseorganisasjon for ufrivillig barnløse. 

Kontakt

Telefon

Du kan kontakte oss på helsenorge.no for å melde menstruasjon, avtale neste forsøk, utsette avtalt behandling eller be om fornyelse av resept.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
Kvinneklinikken
Reproduksjonsmedisinsk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål stadion: Sognsveien 75D (inngang D), 0855 Oslo. Du finner oss i 2 etg.

Utsiden av Ullevål stadion

Reproduksjonsmedisinsk avdeling på Ullevål stadion

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.