Spørsmål og svar om ufrivillig barnløshet

Her får du svar på ofte stilte spørsmål rundt søknadsprosess og behandling ved ufrivillig barnløshet.

Ofte stilte spørsmål

Se også behandlingsprogram for ufrivillig barnløshet.

Du må ha henvisning fra egen lege eller gynekolog for å få time på poliklinikken.

For kortest mulig ventetid, bør du gjennomgå innledende utredning hos en avtalespesialist gynekolog. Henvisende leger må benytte standard henvisningsskjema for IVF. Ufullstendige henvisninger fører til betydelig økt ventetid. Henvisninger vurderes individuelt, i henhold til bestemmelser i bioteknologiloven og i tråd med prioriteringsveiledere. Begge parter må fremlegge barneomsorgsattest fra politiet, samt fylle ut egenerklæringsskjema. Egenerklæringsskjema og politiattester kan sendes sammen med henvisning fra lege/gynekolog.


Her finner du egenerklæringsskjema og politiattest


Hvis du har fått et barn hos oss og fortsatt har egg på frys, må du søke om søskenforsøk som beskrevet over. Du kan søke i god tid før du ønsker forsøk, men du skal være ferdig med å amme før du kan starte med behandling.

Dere får time til forundersøkelse hos lege ca. 20-26 uker etter at henvisningen er mottatt. På forundersøkelsen går vi gjennom medisinske opplysninger, undersøker dere (gynekologisk undersøkelse med ultralyd), og informerer om anbefalt behandling. Etter forundersøkelsen får dere beskjed om å kontakte sykepleier på menstruasjon om 2 måneder. Da vil sykepleier reservere første ledige uke for egguttak, normalt 2-3 sykluser senere.

Lang protokoll: 
Totalt tar det ca. 4-5 uker fra oppstart nesespray eller Gonapeptyl-injeksjoner. Ved første forsøk skal du til ultralydkontroll og får en informasjonssamtale med sykepleier, inkludert sprøyteopplæring (FSH). Dette blir ca. 2 uker etter oppstart med nesespray/Gonapeptyl. Deretter skal du til ny kontroll 7-8 dager etter oppstart FSH-sprøyter, og en ny kontroll noen dager etter. Eggløsningssprøyten settes 36 timer før egguttak.

Kort protokoll:
Ved kort protokoll får du sprøyteopplæring før oppstart med FSH-sprøyter. Du skal til kontroll ca. 5-8 dager etter oppstart med FSH, og deretter en ny kontroll noen dager etter. Resten av behandlingen er lik som lang protokoll.

Det er mest vanlig med 2 kontroller. Ved fare for overstimulering blir det flere kontroller. Hver kontroll hos lege tar ca. 15 min.

Egguttak er ca. 10-14 dager etter oppstart med FSH, og foregår på formiddagen.

Partner må bli med for å levere sædprøve og skrive under samtykke, men må ikke være med på selve egguttaket. Hvis partner ikke skal levere sædprøve eller være tilstede, må partner skrive under samtykke på forhånd. Du må også ta med en kopi av partners legitimasjon med partners signatur som kan legges ved journalen. Du må regne med å være 1-2 timer på sykehuset på egguttaksdagen.

Vi setter embryoet tilbake 3 eller 5 dager etter egguttak.

Dette er veldig individuelt da det er mange faktorer som spiller inn. Gjennomsnittlig får vi ut 8-12 egg, men noen får ut 1 og andre 25.

Det kommer an på kapasiteten, men normalt sett 2-3 sykluser etter mislykket forsøk.

Vi bruker oftest hormonbehandling for å bestemme optimalt tidspunkt for tilbakesetting av frosset embryo.

Les mer om tining og tilbakesetting av egg

Ved fryseforsøk er det mest vanlig med 1 kontroll etter du har startet opp med tabletter. På kontrollen blir det bestemt når det blir tilbakesetting. Det er ingen spesielle hensyn å ta ved fryseforsøk. Det er ca. 95% av embryoene som overlever opptiningen.

Under stimulering med hormonsprøyter kan du ikke hoppe, løpe eller drive med aktivitet som gjør at eggstokkene er i bevegelse. Dette kan medføre at eggstokkene vrir seg rundt sin egen akse og stopper blodtilførsel. Vi anbefaler ikke alkohol eller ubeskyttet samleie etter oppstart hormonsprøyter. Koffeininntak (kaffe) må reduseres til maksimalt 2 kopper om dagen.​

All trening som ikke medfører hopping eller løping er i orden. Vi anbefaler heller ikke tunge løft over hodet, da dette kan strekke eggstokkene og medføre at de vrir seg. Gåing, sykling, lett styrketrening, ski og svømming er ok. Etter egguttak skal du ikke bade de første 10 dagene.

I utgangspunktet setter vi tilbake ett (1) befruktet egg hos alle pasienter, fordi et svangerskap med flere fostre innebærer stor risiko for både mor og barn. I utvalgte tilfeller, og kun etter en medisinsk vurdering, kan dere få tilbud om tilbakesetting av to (2) befruktede egg.

Hvis du har hatt et ferskforsøk må du ha hatt minst 2 blødninger før ny hormonstimulering kan påbegynnes. Det vil si at hvis du ikke er blitt gravid, vil du ca. 14 dager etter egguttak få en blødning. Vi kan planlegge nytt forsøk tidligst på første mens etter det.​


Dersom du skal planlegge forsøk etter mislykket fryseforsøk, kan vi tidligst planlegge nytt fryseforsøk på første blødning etter mislykket forsøk dersom det er kapasitet.
Vi har til tider veldig stor pågang, og har en øvre begrensing på antall egguttak hver uke. Det er mulig du må vente ytterligere noen måneder før behandlingen kan igangsettes. Enkelte uker fylles veldig fort opp. Vi ønsker imidlertid at du kontakter oss ved første anledning som nevnt ovenfor. Når du ringer inn for å avtale behandling, må du være forberedt på at det kan være fullt.

Vi tilbyr ikke flere enn tre forsøk med uthenting av egg. Vi går gjennom resultatene etter hvert forsøk og kan velge å avslutte behandlingen hvis sannsynlighet for suksess er lav. Beslutningen tas alltid etter en grundig medisinsk vurdering.

Tilbud om behandling er tidsbegrenset til 7 måneder for å sikre at pasienter som står på venteliste har et aktuelt behandlingsønske. Hvis du/dere ikke tar kontakt for å avtale behandling innen 7 måneder etter første tilbud om konsultasjon på poliklinikken, avvikles henvisningen. Hvis dere ønskes behandling på et senere tidspunkt må dere søke på nytt.

Pasientbetaling ved inseminasjon er kr 1500 per forsøk. I tillegg er det en egenandel for hver konsultasjon for legebesøk hos spesialist. Det er ingen øvre begrensning på antall inseminasjonsbehandlinger en kan ha.

Ved IVF eller ICSI, får du dekket inntil 3 forsøk fra det offentlige. Da betaler du kr 1500 i pasientbetaling per fullført forsøk, samt egenandel for hver konsultasjon. Når alle embryo fryses, betales kr 1500 ved første fryseforsøk.

I utgangspunktet betaler både kvinnen og partner egenandel ved oppmøte.

I tillegg kommer utgifter til medisiner. Du må legge ut for innkjøp av medikamenter selv, og i etterkant søke om å få de medisinutgifter som overstiger egenandelen på eget HELFO-kontor. Egenandelbeløpet indekseres årlig.  Det er derfor viktig å ta vare på alle kvitteringer fra apoteket. I gjennomsnitt bruker man ca. 10 000 i medisiner på et forsøk.

Etter at du har oppnådd egenandel har du 6 måneders frist på å søke om å få refundert medisinutgifter som har oversteget egenandelen. Det er derfor viktig å ta vare på alle kvitteringer fra apoteket. Kvitteringene må være spesifiserte.

Les mer om refusjon fra HELFO og elektronisk søknadsskjema på helsenorge.no

Det er viktig at du ikke slutter med nesespray eller Gonapeptyl når du starter med FSH-hormonsprøytene. Du skal ta siste dose med nesespray eller Gonapeptyl samme dag som eggløsningssprøyten settes. Vi vil gi deg tydelig beskjed om dette.​

Du kan søke om kopi av journal via Helsenorge.

Les mer om utskrift av pasientjournal på helsenorge.no​​

Ja, du kan søke om overflytting av biologisk materiale til en annen klinikk vi har avtale med. Vi anbefaler imidlertid at du fullfører behandlingen hos oss, fordi forsendelse er meget kostbar og tidskrevende. Det er du selv som må betale for forsendelsen. Henvendelse om å flytte biologisk materiale må komme fra klinikken det skal flyttes til.

Klinikken som mottar prøvene må også betale distribusjonsgebyr for faktiske kostnader etter behandlingsbiobankloven §15 fjerde ledd.

Distribusjonsgebyr er kr 4000 + mva per forsendelse per 01-01-2024.

Du kan også søke om overflytting av biologisk materiale til Oslo universitetssykehus. Klinikken som sender prøvene må også betale distribusjonsgebyr.

 

For å finne den mest optimale dagen for egguttak må legen kjenne nivået av østradiol i blodet ditt. Dette svaret, sammen med ultralydundersøkelsen av eggstokkene dine (hvor store/hvor mange eggposer), og tykkelsen på livmorslimhinnen, danner grunnlag for denne beslutningen. Ettersom det tar tid å analysere blodprøven, må du ta blodprøven før kl. 0930, og ultralyd kontrollene kan derfor tidligst starte kl.1230.

Når du tar blodprøven på hjemstedet skal den sendes til Klinisk-kjemisk laboratorium på Rikshospitalet og analyseres der. Etter ca. 2 - 4 dager (vanlig postgang) kan du ringe avdelingen på telefon 23 07 26 32/tastevalg 1 mellom kl. 12.00 og 14.00 for å få svaret. Du kan også sende dialogmelding via Helsenorge.​

Vi anbefaler ikke at du planlegger feriereise rett før, under, eller rett etter IVF-behandling. Det kan være du må utsette eller avbestille reisen hvis hormonstimulering blir forskjøvet. Komplikasjoner etter IVF kan også kreve tilsyn hos lege eller sykehus.​

Når du ringer sykepleiere, kan det være lang ventetid på telefon. Telefon skal kun benyttes når det er behov for å kontakte oss samme dag. Hold telefonlinjen, så svarer vi når det er din plass i køen.

I alle andre anledninger skal man ta kontakt med oss via digital dialog i Helsenorge. 

For dere som skal bruke donorsæd

Barn som unnfanges med donorsæd skal ha rett til å kunne få vite identiteten til sitt biologiske opphav når det har fylt 15 år. Det er kun barnet som kan få opplyst sædgiverens identitet. Foreldre som har fått barn ved hjelp av donorsæd er pliktige til å informere barnet om dette så snart det er tilrådelig.  

Barn som ble unnfanget med donorsæd før 2021, har ikke rett til å kunne vite identiteten til sitt biologiske opphav før det har fylt 18 år.

Etter loven påtar den juridiske og sosiale faren seg farskapet, og dette bekreftes med skriftlig samtykke. Hos likekjønnede par, kan kvinnens ektefelle/samboer søke om medmorskap hos Folkeregisteret.

Sædgiveren har ingen økonomiske eller juridiske forpliktelser eller rettigheter ovenfor disse barna, og sædgiveren kan ikke få opplysninger om barna han har gitt opphav til. 

Reglene innebærer at sædgiverens identitet beskyttes på følgende måte: Morens identitet (det vil si. navn og personnummer) og sædgiverens identitet registreres i to særskilte registre. Morens og sædgiverens data blir koblet sammen med en kode som verken det behandlede paret eller sædgiveren har rett til å vite. Koden gjør det mulig å finne fram til sædgiveren etter henvendelse fra barn som har fylt 15 år. 

Moren må gi samtykke til registrering av sine personopplysninger. Hver sædgiver kan hjelpe inntil seks familier med å få barn. Foreldrene må derfor forplikte seg til å gi opplysninger om graviditet og fødsel til Kvinneklinikken, Rikshospitalet.​

Sædgivere er norske menn mellom 25 og 45 år og bør ha egne barn, normal god fysisk og psykisk helse, ingen kjente alvorlige arvelige sykdommer og god sædkvalitet som tåler nedfrysning og opptining. Sædgivere testes for å utelukke smittsom sykdom som er overførbar med sædvæske, herunder hepatitt B, hepatitt C, HIV, HTLV, gonoré, syfilis og klamydia. Sædgivere skal ha samtale med lege og sykepleier, hvor deres motivasjon og holdninger kartlegges.

Til hvert ulikekjønnet par som behandles velger legen en egnet sædgiver ut ifra fysiske karakteristika, herunder hårfarge, øyefarge, høyde, vekt og etnisk bakgrunn. Sædgiveren velges slik at disse blir så nær farens karakteristika som mulig, med det er ikke anledning til å velge sædgiver ut ifra andre kjennetegn. Siden antallet sædgivere er begrenset, kan det ikke påregnes at alle fysiske karakteristika kan matches mot farens. I slike tilfeller vil vi forsøke å bruke giver med samme hår og øyefarge.

Hos likekjønnede par kommer dere, i samarbeid med legen, fram til hvilke fysiske karakteristika som skal være grunnlag for valg av sædgiver.​

Til tross for at sædgiverne undersøkes grundig, kan behandling med ethvert biologisk materiale fra et annet menneske forårsake kjent eller ennå ukjent smittsom sykdom. Teoretisk sett kan sædgiveren bære uoppdagede arvelige sykdommer eller det kan oppstå spontane forandringer i arvestoffet. Sædgiverne som har gitt opphav til barn med misdannelser utelukkes fra videre sæddonasjon.

På grunn av stor etterspørsel om behandling, svært begrenset tilgang til donorsæd og lange ventelister, kan vi ikke alltid etterkomme ønsker om reservasjon av donorsæd for søskenforsøk. ​​

 

Sist oppdatert 04.10.2023