Fødeavdelingen

Fødeavdelingen er en del av Kvinneklinikken ved Oslo universitetssykehus og er Norges største fødeavdeling. Vi har rundt 8300 fødsler per år. Fødeavdelingen er lokalsykehus for Oslo, regionssykehus for Helse Sør-Øst og har nasjonalt funksjonsansvar.

Fødeavdelingen er lokalisert på to ulike steder i Oslo – Ullevål sykehus i Kirkeveien og Rikshospitalet i Sognsvannsveien. Ønsker du å vite mer om våre seksjoner, enheter og tilbud finner du dette ved å gå til menyen Underliggende enheter.

Vår visjon

Med kompetanse, forskning og omsorg- gir vi den beste helsehjelpen i svangerskap, fødsel og barsel.

Tidlig ultralyd i svangerskapet tilbys alle gravide med fødeplass OUS.

Fra 1.mars 2023 gir vi tilbud om tidlig ultralyd ( fra svangerskapsuke 11+0 til  uke13+6) til alle gravide som har fødeplass ved OUS, tilbudet er frivillig.

Det er Fostermedisinsk avdeling som utfører disse undersøkelsene i vårt sykehus. 

Søknad om fødeplass sendes elektronisk fra primærhelsetjenesten ved føste konsultasjon i svangerskapet. Alle gravide i Helse Sør-Øst kan benytte seg av «Fritt behandlingsvalg» og søke fødeplass hos oss. 


Den gravide kan eventuelt søke fødeplass selv, se sjema:

Det er viktig at alle punkter i søknaden fylles ut.


Vi ber også om at du skriver hvilken lokalisasjon som er første- og andrevalg (f.eks. førstevalg Ullevål, andrevalg Rikshospitalet, tredjevalg annet sykehus utenfor OUS). Vi prøver å etterkomme dette så langt det lar seg gjøre. 


Svar på søknaden din

I løpet av kort tid ligger svar på din søknad om tidlig ultralyd, ultralydscreening svangerskapsuke 18-19 samt fødeplass på helsenorge.no.

 

Søkere uten norsk fødselsnummer får brev i posten.

Har du ikke fått svar innen to uker, ta kontakt med din jordmor/fastlege.


Tildeling av fødeplass

Fødeplassene fordeles på lokalisasjonene Rikshospitalet og Ullevål for best ivaretagelse av alle fødende samt best ressursutnyttelse internt i Fødeavdelingen. 


Hvis ventelistene våre er fullbooket rundt termindato, kan vi gi avslag og videresende henvisingen til et annet annen fødeavdeling.  Vi ber om at det oppgis flere alternative ønsker om fødeavdeling. Hvis alternativ fødeavdelingen ikke er oppgitt vil henvisningen videresendes den annen fødeavdeling nærmest den gravides bostedsadresse.


Begge lokalisasjonene tilbyr barselopphold på Barselhotellet på Ullevål.


Send inn søknaden din

Søknad om fødeplass sendes til:

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Fødeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo


Kontakt vårt henvisningskontor

Telefonnummer til Fødeavdelingens henvisningskontor OUS:

 • Jordmor: 23 07 26 12 (09.00–15.00 på hverdager) kun for primærhelsetjenesten.
 • Sekretær: 23 07 49 67 (09.00–11.00 på hverdager).

Vi gjør oppmerksom på at vi kun behandler søknader til Fødeavdelingen ved OUS, Ullevål og Rikshospitalet. Søknader til andre sykehus, må sendes direkte dit.

Skriftlige henvisninger til Fødeavdelingen ved Ullevål og Rikshospitalet sendes Sentralt henvisningsmottaket ved Oslo universitetssykehus HF. Henvisningene blir her skannet og sendt elektronisk til Fødeavdelingens henvisningskontor.     

   

NB! Søknaden din blir behandlet raskere hvis den den sendes elektronisk via primærhelsetjenesten.  Elektroniske søkander går direkte til fødeavdelingen.

   

Adresse

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF, Fødeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo


Kontakt

Telefon

Rikshospitalet: Fødeplass

23 07 26 40
Døgnåpen telefon.

Rikshospitalet: Endre time

23 07 46 47
For endringer og avbestillinger. Sekretær (09.00–11.00 og 12.00–15.00).

Rikshospitalet: Svangerskapspoliklinikken

23 07 23 47
 • Mandag 08:00 - 15:15
 • Tirsdag 08:00 - 15:15
 • Onsdag 08:00 - 15:15
 • Torsdag 08:00 - 15:15
 • Fredag 08:00 - 15:15
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Jordmor

Ullevål: Fødeplass

23 02 75 50
Alle akutte henvendelser rettes hit.

Ullevål: Endre time

22 11 98 41
For endringer og avbestillinger. Sekretær (09.00-11.00).

Ullevål: Svangerskapspoliklinikken

22 11 98 41
 • Mandag 08:00 - 15:15
 • Tirsdag 08:00 - 15:15
 • Onsdag 08:00 - 15:15
 • Torsdag 08:00 - 15:15
 • Fredag 08:00 - 15:15
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Jordmor

Søknad om fødeplass

Sentralt henvisningsmottak
Oslo universitetssykehus HF
Fødeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Korona og hjertesyke gravide

Hjertesyke gravide er i risikogruppe på grunn av hjertesykdommen og ikke på grunn av svangerskapet. Grad av risiko vil selvsagt variere, avhengig av type hjertesykdom.
Se mer informasjo om koronavirus og hjertesyke gravide
Gravid mage med hender formet som et hjerte