SteinKaasa gang 02LOWRES (2).jpg

Avdeling for kreftbehandling

Vår avdeling har et regionalt ansvar for den onkologiske kreftomsorgen i Helse Sør-Øst og et lokalsykehusansvar for fem bydeler i Oslo. Vi tilbyr strålebehandling, behandling med cytostatika, hormonbehandling, immunterapi og andre nye målrettede medikamenter, kreftkirurgi samt omsorg og pleie ved livets slutt.

Vår avdeling ledes av professor Stein Kaasa og har et regionalt ansvar for den onkologiske kreftomsorgen i Helse Sør-Øst med en populasjon på 2 950 000 personer, og et lokalsykehusansvar for fem bydeler i Oslo med en populasjon på 220 000. Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring, forskning og fagutvikling.

Vi tilbyr strålebehandling, og behandling med cytostatika, hormonbehandling, immunterapi og andre nye, målrettede medikamenter i tillegg til thyreoidea-/parathyreoideakirurgi og det meste av brystkirurgien.

Avdelingen har også en egen palliativ (lindrende) enhet. Vi behandler de aller fleste kreftformer. Behandlingen gjennomføres i nært samarbeid med andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus og med de andre sykehusene i regionen.

Avdeling for kreftbehandling er organisert under Kreftklinikken, som ble akkreditert som Comprehensive Cancer Center (CCC) i juni 2017 av Organization of European Cancer Institutes (OECI).

Hvordan er Avdeling for kreftbehandling organisert?

Avdeling for kreftbehandling består av 18 seksjoner, og tre stabsenheter. Det er varierende antall overleger i hver seksjon, men alle seksjoner har i tillegg til seksjonsoverlege, også en som har ansvar for forskning og en for de aktuelle tumorgruppene.

Avdelingen har 56 senger fordelt på sengepostene på Ullevål, og 79 senger på sengepostene på Radiumhospitalet. På Aker sykehus disponerer bryst- og thyroideakirurgene senger på Urologisk sengepost.

Det meste av aktiviteten skjer ved Ullevål sykehus og Radiumhospitalet samt bryst- og endokrinkirurgi på Aker sykehus, men avdelingen bidrar også i poliklinikk og multidisiplinære møter ved Rikshospitalet og Aker sykehus. Vi har om lag 40 leger i spesialisering, 50 kontorfaglige ansatte, 90 overlege-, 310 sykepleier- og 145 stråleterapeutstillinger.

Rundt 20 000 pasienter blir behandlet på avdelingen hvert år, med 6300 strålebehandlingsserier, 22000 medikamentelle infusjonskurer, 6600 innleggelser og 66000 polikliniske konsultasjoner. Det gjennomføres ca. 1200 operasjoner innen bryst- og endokrinkirurgi.

I tillegg til klinisk aktivitet, har avdelingen betydelige oppgaver knyttet til utdanning og opplæring, forskning og faglig utvikling. Det er omlag 80 kliniske studier som er pågående ved avdelingen, og avdelingen har 5 professorater. Vi er involvert i utdanning av medisinske studenter gjennom hele studiet. Antall årlige vitenskapelige publikasjoner er om lag 140.

Totalt har avdelingen 16 strålemaskiner, 10 på Radiumhospitalet og 6 på Ullevål, disse driftes med full kapasitet på dagtid og tre kveldsskift. I tillegg til vanlig strålebehandling, blir det gitt brachyterapi for pasienter med prostata og cervixkreft. 

 

Kontakt

Telefon

Radiumhospitalet:

22 93 40 00
Radiumhospitalet: mandag - fredag 08:00-17:00

Ullevål sykehus (Kreftsenteret):

23 02 66 00 (utenom åpningstid 02770)
Ullevål sykehus (Kreftsenteret): mandag - fredag 08:00-15:30

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

En bygning med et skilt foran

Aker sykehus Bygg 11

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

En bygning med benker og et skilt foran

Aker sykehus Bygg 98

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

En gate med biler og mennesker på den ved siden av en bygning

Ullevål sykehus Bygg 11

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Kreftlinjen er Kreftforeningens landsdekkende telefontilbud til alle som har spørsmål om kreft, og betjenes av erfarne sykepleiere med kreftkompetanse. Kreftlinjen gir "her og nå" støtte i en krisesituasjon, og råd om hvor du kan få hjelp videre.

Kontakt Kreftlinjen

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Avdeling for kreftbehandling har fokus på inkludering og ivaretakelse av pårørende. Som pårørende er du velkommen til avdelingen.

Her kan du lese mer om informasjon og tilbud til deg som pårørende:

Informasjon og tilbud til pårørende i Avdeling for kreftbehandling - Oslo universitetssykehus HF (oslo-universitetssykehus.no)