Ekspertsykehuset

En game-changer i europeisk kreftbehandling

I prosjektet MyPath ønsker vi å utvikle digitale løsninger der pasienten blir mer involvert i planlegging og gjennomføring av egen behandling og som forenkler kommunikasjon mellom helsepersonell og pasient. – Får vi til dette blir det en game-changer i Europeisk kreftbehandling, sier prosjektleder og avdelingsleder i avdeling for kreftbehandling ved OUS, professor Stein Kaasa.

En person som holder et lys
Illustrasjonsbilde fra Shutterstock.

​​Tekst: Elias David Lundereng, kreftsykepleier, Seksjon for lindrende behandling, OUS, leder av palliativt nettverk i Oslo og OUS. Foto: Cathrine Elshaug, OUS og Shutterstock.

Prosjekt MyPath - pasientenes behov settes i førersettet av kreftbehandlingen​​

MyPath er et nytt EU-finansiert forskningsprosjekt og en del av Matrix Forskningssenter for Klinisk Kreftbehandling som tar sikte på å integrere pasientsentrert behandling i rutinemessig kreftbehandling. 

For å oppnå dette vil vi utvikle innovative digitale pasientsentrerte pasientforløp på en brukervennlig digital plattform. De pasientsentrerte forløpene er skreddersydde planer for den enkelte pasient, basert på kliniske data, og pasientens egne opplevelser, behov og preferanser. 

Det nye med MyPath er inkluderingen av pasientens opplevelse av kreftbehandlingen, effekten av sykdommen og bivirkningene av behandlingen. Ikke minst at pasientene blir mer delaktige i beslutninger om behandlingen.

Bilde av prosjektgruppen.

Prosjektgruppen. Foto: Cathrine Elshaug, OUS.

Utfordrer tradisjonell kreftbehandling​​

Hovedfokuset for dagens kreftbehandling er å behandle svulsten. Den optimale behandlingen og oppfølgingen, og pasientenes faktiske behov varierer likevel fra person til person og avhenger av flere faktorer enn bare det medisinske. 

Personer med kreft opplever ofte nedsatt fysisk funksjon, redusert evne til å gjennomføre hverdagslige aktiviteter, samt psykologiske og sosiale problemer som følge av diagnosen og ettervirkninger av behandlingen.

Forskning har vist at en pasientsentrert tilnærming som favner det brede perspektivet; de fysiske, psykologiske, sosiale og eksistensielle utfordringene knyttet til kreft kan forbedre kreftpasienters livskvalitet og kan til og med forlenge livet. Likevel er dessverre ikke denne kunnskapen en integrert del av kreftbehandlingen.

– Pasientsentrert behandling handler om hvordan pasienten har det, hvordan pasienten reagerer på behandlingen og på det å være syk, forteller prosjektleder, professor Stein Kaasa.

Kaasa understreker at han tror at alle helsepersonell forholder seg til både kreftsykdommen og pasienten med kreft, men at de gjør det «på sin måte».

– Det er ikke satt i system, og det er det dette prosjektet ønsker å gjøre noe med.

Unik innsikt i hvordan pasientene har det​​

De nye digitale forløpene vil la pasientene rapportere symptomer og angi sine preferanser når som helst, fra hvilken som helst elektronisk enhet. Basert på dette og tilgjengelig klinisk informasjon om pasienten, tilpasser den digitale løsningen forløpene for en gitt pasient. 

Pasientforløpene er basert på eksisterende retningslinjer for kreftbehandling og symptombehandling, og gjør denne kunnskapen enkelt tilgjengelig for helsepersonell. Den digitale løsningen vil bli tilpasset for bruk i hjemmet og på sykehus, og til ulike nivåer av teknologisk kompetanse hos pasientene. 

MyPath har som mål å gi riktig behandling , pleie og omsorg og oppfølging til rett tid ved å planlegge bruken av helseressursene bedre. Løpende kommunikasjon og samhandling sikrer at pasientenes egne opplevelser av symptomer styrer pasientforløpene. 

Beslutningsstøtte for helsepersonell gis gjennom den digitale løsningen, noe som vil lette beslutningsprosesser i og utenfor sykehusmiljøet. Viktigst av alt vil det involvere pasienter og deres familier i alle beslutninger som tas, og gjøre det enklere å evaluere effekt av igangsatte tiltak.

Vil bringe forskningen inn i klinisk praksis​​

MyPath omfatter to innovative tilnærminger; utvikling av digitale pasientsentrerte forløp og implementering i klinisk praksis. MyPath har som mål å overføre forskningsbasert kunnskap til klinisk praksis gjennom et implementeringsprosjekt ved bruk av anerkjente implementeringsstrategier som involverer alle sluttbrukere.

– Gjennom dette prosjektet skal vi utvikle digitale pasientsentrerte forløp sammen med det norske IKT firmaet DNV Imatis og åtte andre sykehus i Europa. Vi skal også sikre at den brukes i klinisk praksis gjennom et implementeringsforskningsprosjekt, utdyper prosjektleder og professor Stein Kaasa.

Å ta i bruk disse forløpene vil sikre at pasientsentrert behandling blir en fullt integrert del av kreftomsorgen, og vil virkelig sette pasienten i førersetet for sin egen behandling. – Dette blir et viktig bidrag for å løfte den pasientsentrerte behandlingen hos oss, forteller overlege og leder av seksjon for lindrende behandling, professor Nina Aass.

Følg fremdriften til MyPath

For å holde deg oppdatert med de siste resultatene og hendelsene: 

Twitter: @MyPath_EU ​

Les mer om Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus (OUS)​

Seksjon for lindrende behandling​Regional utviklingsplan 2040 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)
Her kan du lese flere saker fra Ekspertsykehuset​

Sist oppdatert 13.12.2022