Ekspertsykehuset

Terapeuter bør lytte til pasientenes metaforer

Forskning fra Oslo universitetssykehus viser at deprimerte pasienter ofte bruker metaforer for å beskrive sykdommen sin – og for å bli friske igjen. Metaforer gjør det mulig for pasienter å beskrive det som er vanskelig å uttrykke med bokstavelig språk.

Illustrasjonsbilde av monster på innsiden
Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Tekst: Anders Malkomsen, stipendiat ved Universitetet i Oslo og lege i spesialisering i psykiatri ved Oslo universitetssykehus.​ Foto: OUS og Shutterstock.

Det er ikke bare dikterne som bruker metaforer for å uttrykke det gåtefulle i eksistensen. Også personer med psykiske sykdommer forsøker ofte å forklare sin opplevelse gjennom metaforer. 

Bilde av Anders Malkomsen

Anders Malkomsen. Foto: OUS.

Fordi psykiske vansker kan være vanskelige å forstå, både for den som har dem og for de som står rundt, kan det være vanskelig å finne de riktige ordene. Da bruker mange mennesker metaforer.

Metaforer gjør det mulig for pasienter å beskrive det som er vanskelig å uttrykke med bokstavelig språk. 

Derfor har vi i vår forskningsgruppe valgt å se nærmere på pasientenes metaforer gjennom et forskningsprosjekt på Nydalen og Vinderen DPS. På den måten kan vi forstå mer av hvordan det er å være psykisk syk og å gå i samtalebehandling.

Depresjon som et monster på innsiden

Studien har vist at deprimerte pasienter har ulik metaforisk forståelse, både av sin depresjon og veien ut av den.

Mange pasienter beskriver depresjonen som et monster på innsiden, eller som en sabotør som ødelegger for dem. Andre beskriver depresjonen som en stillstand, som om de sitter helt fast. 

Når de så skal beskrive sin bedring gjennom terapien, gjør de det også med ulike metaforer. En pasient som følte hun hadde «et monster på innsiden» forklarte: «Monsteret på innsiden fikk etter hvert mindre kontroll over meg.» 

Pasientene som følte at de satt fast, sa for eksempel: «Det er vanskelig å forklare, men det var som om noe plutselig løsnet» og «terapeuten oljet maskineriet mitt».  

Illustrasjonsbilde av monster på innsiden

Illustrasjonsbilde: Shutterstock.

Noen pasienter opplevde også at depresjonen var som en egen, negativ stemme inni dem. I løpet av terapien fikk denne stemmen heldigvis mindre plass. En pasient beskrev det med denne metaforen: «Terapien hjalp meg å fjerne megafonen foran de negative tankene. Da hørte jeg mer av det positive.»

Terapiens mange metaforer

Det var også stor forskjell i hva slags metaforer pasientene brukte for å beskrive det å gå i terapi. Noen så på det som en anledning til å «rydde og rense» i sitt eget hode, og brukte metaforer som «å fjerne ugress i tankene» eller «tømme» søpla.

For andre handlet terapien mer om å sortere og organisere i eget hode, for å «nøste opp flokene», «fjerne løse tråder», «sortere søpla» eller «finne de puslebitene som mangler».

Pasientene brukte også ulike metaforer for hva de ønsket å få ut av terapien. Mange av pasientene sa at de trengte «verktøy», for eksempel til «å bygge meg selv opp igjen» eller «håndtere vanskelige tanker og følelser». Noen av disse pasientene opplevde at terapien ikke ga dem disse verktøyene, mens andre var fornøyde med de «verktøyene» de fikk – selv om de hadde fått samme type behandling.

For andre pasienter var det ikke så viktig med slike «verktøy». De ville heller «dykke ned til dypet» av sitt eget sinn for å finne «roten til problemene». Mange av disse pasientene opplevde at de kom dypt i terapien, mens andre opplevde at terapien de fikk var «for overflatisk» – at de rett og slett ikke kom dypt nok.

Metaforer hjelper oss til å bli emosjonelt aktivert og tilstede​

Videoanalyser av ulike terapier har vist at bruk av metaforer er svært vanlig i terapi. Vi vet også at deprimerte pasienter bruker like mange metaforer som de som ikke er deprimerte.

Forskning viser at når pasienter støtter seg til gode metaforer for hvordan de kan bli bedre, så er sjansen større for at de​ faktisk lykkes. Det er blant annet fordi metaforer hjelper oss til å bli emosjonelt aktivert og tilstede, noe som er viktig for terapeutisk endring.

Enda bedre er det om terapeuten og pasienten sammen kan skape en presis og beskrivende metafor som de kan bruke i terapien. Det viser seg nemlig at det øker sannsynligheten for bedring gjennom å styrke den terapeutiske relasjonen mellom terapeut og pasient. 

Viktig å utforske pasientens metaforer

Vår forskning viser at alle pasienter er ulike og har ulik metaforisk forståelse både av seg selv, sykdommen sin og terapiprosessen. Derfor er det viktig at terapeutene utforsker dette sammen med pasientene.

Det viktige er at pasientene får snakket om hva de egentlig legger i metaforene. 

Hva er «egentlig» et verktøy? 

Hva vil det si å komme dypt ned i psyken? 

Hva er dette monsteret du føler at du har på innsiden?

Denne forskningen vil forhåpentligvis bidra til at metaforer blir tatt enda mer på alvor i terapirommene fremover. ​

Hør om bruk av metaforer i samtaleterapi i episode 35 av Psykopoden
Les mer i studien om hvordan pasienter bruker metaforer i terapi

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no

Her kan du lese flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset.
Sist oppdatert 15.08.2022