Poliklinikk tidlig psykose

Poliklinikken mottar henvisninger både fra egen døgnavdeling, fra andre sykehusavdelinger og fra DPS og har områdefunksjon.

Poliklinikken kan tilby både utredning og behandling. Både diagnostisk-, nevropsykologisk- og funksjonsmessig utredning kan være aktuelt. Dersom man etter diagnostisk utredning (i døgnpost eller poliklinikk) får en diagnose som hører til vårt behandlingsområde, tilbys en total behandlingstid på inntil 5 år. Som regel skjer mesteparten av denne behandlingen poliklinisk.

Behandlerstaben i poliklinikken er tverrfaglig sammensatt av psykiatere, psykologspesialister, leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og kliniske sosionomer.  I behandlingen fokuseres det på problemstillinger som er aktuelle til enhver tid. Viktige momenter i poliklinisk psykosebehandling er:

•Psykoedukasjon
•Kognitiv terapi
•Medikamentell behandling
•Familie-/pårørendearbeid.

Poliklinikken har også en dagrehabiliteringsenhet hvor målet er at de polikliniske pasientene som ikke har annen dagaktivitet deltar en eller flere dager per uke. Her foregår gruppebehandling, undervisning, fysisk aktivitet, individuelt tilpassede opptreningsforløp og sosiale aktiviteter.

Ambulant tjeneste

I et poliklinisk behandlingsløp kan det av forskjellige årsaker i perioder være vanskelig å møte til ordinære timeavtaler på behandlers kontor. Dersom behandler, pasient og eventuelle pårørende blir enig om det, tilbyr poliklinikken ved Seksjon for tidlig psykosebehandling ambulant behandling i slike situasjoner. Som regel vil dette foregå ved at poliklinisk behandler drar hjem til pasienten, eventuelt møtes på annet avtalt sted. I uavklarte og akutte situasjoner er det som regel to personer som ivaretar hjemmebesøk.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontakt

Postadresse

Oslo universitetssykehus, HF Seksjon tidlig psykosebehandling postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Poliklinikken holder til i bygg 2 ved Tårnbygget.
Hovedbygget på Gaustad

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Det er etablert parkeringsplasser for besøkende ved bygg 10 og 19 på Gaustad. Det er i tillegg parkeringshus på området sør for Gaustad (rundt 300 meters gange). Det finnes dedikerte plasser merket for forflytningshemmede på begge områdene, i tillegg til enkelte plasser nær inngangen foran andre bygg – se skilter.
Parkering i parkeringshuset (Rikshospitalet p-hus) er å anbefale dersom du ønsker å stå trygt/tørt over lengre perioder.

Parkeringsplassene ved Gaustad sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

  • 46 kr per time
  • 290 kr per døgn
  • 975 kr per uke​

Gaustad sykehus, EasyPark-kode: 3005

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Gaustad sykehus.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkering.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.