Seksjon for tidlig psykosebehandling

Tidlig psykosebehandling (TPB) er en spesialseksjon for unge mennesker i alderen 17-30 år med symptomer som gir mistanke om psykoseutvikling.  Pasientene våre kommer fra Oslo og deler av Akershus.

Vi har spisskompetanse innenfor vårt fagområde, og vi yter bistand til andre avdelinger gjennom å hjelpe med utredning og diagnostisering ved kompliserte og sammensatte lidelser.  I tillegg til utredning av diagnoser og funksjon, gir TPB behandling og rehabilitering til pasienter med en psykosetilstand der tidligere behandling andre steder ikke har lykkes godt nok. 

Det å komme raskt i gang med rett behandling er av betydning for det videre forløpet.


 


 

T-bane:

Linje 4 (Vestli) eller linje 5 (Vestli, Sognsvann eller Ringen), gå av på Forskningsparken (her må man passe litt på hvilken retning man tar banen, bare se på linjekartet på perrongen). Deretter kan man enten gå (tar ca. 10 min) eller ta trikk 17 eller trikk 18 ett stopp til Gaustadalléen og gå derfra (tar ca. 5 min).
Eventuelt kan man ta linje 1 retning Frognerseteren til Gaustad stasjon, tar ca. 10 min å gå derfra til sykehuset.

Trikk:

Trikk 17 og 18 kjører til Gaustadalléen, hvor det er ca. 5 min å gå til sykehuset. Nå er det imidlertid gravearbeid på deler av linjen, så det er buss for trikk (buss 17b) mellom Jernbanetorget og Frydenlund (utenfor høyskolen på Bislett). Trikk 17 og 18 kjører videre fra Frydenlund opp til sykehuset.

Buss:

Buss 25 til Lørenskog kjører fra Majorstuen, gå av på Solvang. Herfra er det ca. 10 min å gå til sykehuset.
Buss 23 kjører langs ringveien (ring 3), denne kan man ta til Gaustad busstopp, ca. 5 min å gå herfra.


 


 

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak
Seksjonen mottar henvisninger fra Akuttavdelinger, DPS (Distriktspsykiatrisk senter), Psykisk helse - barn og ungdom (BUP) og privatpraktiserende spesialister.


 

Kontakt

Telefon

Resepsjonen

22 02 94 00
Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon 95079551 (hverdager mellom 09 - 14)

Døgnenheten

22 02 94 01
Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon 95079551 (hverdager mellom 09 - 14)

Postadresse

Oslo universitetssykehus, HF Klinikk psykisk helse og avhengighet Seksjon for tidlig psykosebehandling, Gaustad Postboks 4959,  Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøksadressen er: Sognsvannsveien 21, 0372  OSLO

Døgnenheten holder til i bygg 21.

Poliklinikken holder til i bygg 2 ved Tårnbygget.

Hovedbygget på Gaustad

Gaustad sykehus

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Det er etablert parkeringsplasser for besøkende ved bygg 10 og 19 på Gaustad. Det er i tillegg parkeringshus på området sør for Gaustad (rundt 300 meters gange). Det finnes dedikerte plasser merket for forflytningshemmede på begge områdene, i tillegg til enkelte plasser nær inngangen foran andre bygg – se skilter.
Parkering i parkeringshuset (Rikshospitalet p-hus) er å anbefale dersom du ønsker å stå trygt/tørt over lengre perioder.

Parkeringsplassene ved Gaustad sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

  1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
  2. Reserver et beløp.
  3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

  • 46 kr per time
  • 290 kr per døgn
  • 975 kr per uke​

Gaustad sykehus, EasyPark-kode: 3005

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Gaustad sykehus.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkering.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aktuelt fra Seksjon for tidlig psykosebehandling