EU-midler til forskning på virtuell veileder

Kan en virtuell veileder på et nettbrett bidra til økt selvstendighet for eldre hjemmeboende? Det er tema for et europeisk forskningsprosjekt Maria Stylianou Korsnes, forskningsleder ved Alderspsykiatrisk seksjon, er med i.

En person som bruker et nettbrett

Maria Stylianou Korsnes er deltagende i det internasjonale og tverrfaglige samarbeidsprosjektet; «Project Emphatic: The Expressive & Empathic Virtual Coach - Designed to Improve the Independent Years of the Elderly».

lenke til bilde av Maria Stylianou Korsnes
Maria Stylianou Korsnes

Formålet med prosjektet er å kunne fremme økt selvstendighet blant eldre hjemmeboende ved å utvikle en virtuell veileder, eller en nettbasert avatar (uttrykksfullt, snakkende og lyttende menneskelignende ansikt som presenteres på et nettbrett). Avataren skal kunne fungere som en støttefunksjon for å fremme psykisk og somatisk helse hos eldre som bor hjemme. Sammenlagt er prosjektet finansiert med 40 millioner kroner av Horizon 2020 (EU), hvorav Alderspsykiatrisk seksjon er tildelt fire millioner. Les mer om prosjektet her.

Et ansikt på nettbrettet
Avateren vises som et ansikt på nettbrettet og vil utvikles for å kunne respondere på den enkelte brukers sosiale og emosjonelle status, og vil være tilpasset personlig historie og kontekst. På denne måten vil avataren forstå hva brukeren sier, svare på spørsmål og gi råd om blant annet kosthold, kroniske sykdommer og fysisk aktivitet. Avataren vil i tillegg sende meldinger eller sette opp samtaler til omsorgsperson og oppmuntre til sosial interaksjon.

Prosjektet vil omfatte utvikling og utprøvning av teknologiske løsninger for analyse av ansiktsuttrykk, stemmebruk, bevegelsesmønstre og algoritmebasert vurdering av emosjonell status hos brukere. Det er en målsetning at avataren også skal hjelpe eldre hjemmeboende mennesker med psykiske lidelser.

- En uunnværlig hjelp
- Vi forventer at systemet vil bli en uunnværlig hjelp for deltakerne som vil gi glede, støtte og mulighet for å kunne bo lengre i eget hjem. Vi må innstille oss på et økende gap mellom fremtidig ressursbehov og ressurstilgang i helse og omsorgstjenesten. Utvikling av digitale støttefunksjoner for å fremme økt selvstendighet blant eldre hjemmeboende vil kunne bidra med å redusere dette gapet, forteller Maria Stylianou Korsnes.

Oslo universitetssykehus, ved Alderspsykiatrisk seksjon, er en av 3 felt-forsøks lokasjoner sammen med Frankrike og Spania, der deler av midlene benyttes for å organisere feltforsøk i Norge. Feltforsøket er delt opp i fire faser, der de tre første er laboratorieforsøk ved OUS, mens siste fase vil innebære at brukerne kommuniserer med nettbrettet hjemme. Senere vil man kunne sammenligne med resultater fra Spania og Frankrike, slik at det kan undersøkes om kulturelle forskjeller har betydning for interaksjon med systemet.

Prosjektet er det første i Klinikk for psykisk helse og avhengighet som har blitt tildelt midler fra EU.

- Vi ser det som en spennende utfordring for de neste tre årene. Vi jobber med å styrke vår forskning- og utviklingsenhet med den ekspertisen vi trenger for å gjennomføre prosjektet, internt fra OUS og ved innleie av eksterne, forteller Korsnes.

Det er nylig lyst ut et års engasjement for vitenskapelig assistent til prosjektet med søknadsfrist 20. januar 2018.

Les her for mer informasjon om prosjektet.

Ved spørsmål: kontakt Maria Stylianou Korsnes på mail adresse: m.s.korsnes@psykologi.uio.no

 

Sist oppdatert 16.02.2018