Alderspsykiatrisk seksjon

Alderspsykiatrisk seksjon tilbyr utredning og behandling til personer med psykiske lidelser over 65 år. Seksjonen tilbyr behandling på poliklinikk og ved døgnenhet, i tillegg til ambulante tjenester, undervisning og veiledning. Opptaksområdene er: Bydelene Bjerke, Sagene, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Det kan i tillegg henvises på fritt sykehusvalg.

Seksjonen består av en døgnenhet, en poliklinikk og en forskningsenhet. Alle enhetene ligger på Gaustad i Oslo.

 

Vi behandler en rekke lidelser som:
• Moderat til alvorlig depresjon
• Bipolare lidelser
• Psykoser
• Personlighetsforstyrrelser
• Rusproblematikk
• Angstlidelser
• Traumelidelser
• Uavklarte psykiske lidelser med erkjent eller mistanke om kognitiv svikt
• Demens med atferdsmessige og psykiatriske tilleggssymptomer (APSD) som krever utredning og behandling innen spesialisthelsetjeneste.

Vår overordnede mål er å drive forskning av høy internasjonal kvalitet som vil bidra til bedre utredning forebygging og behandling av  psykiatrisk sykdom hos eldre.

Hensikten med vårt arbeid er at forskningsresultatene skal være til nytte for nåværende pasienter, for fremtidige pasienter, for helsetjenesten og for samfunnet. Vi er derfor opptatt av brukermedvirkning i forskningsprosessen og våre prosjekter utføres i samarbeid med brukerrådet ved Alderspsykiatrisk seksjon.

Leder for forskningsgruppen er klinisk psykologspesialist, Arvid Skjerve Hammerstad.
 
Du kan lese mer om oss og våre prosjekter på vår nettside: https://www.ous-research.no/oap/

Send henvisninger til:

Oslo universitetssykehus HR, Ullevål
Henvisningsmottak, Alderspsykiatrisk seksjon
Pb. 4956 Nydalen
0424 Oslo

Det er viktig at du som pasient eller pårørende deler din kunnskap og erfaring, dine tanker, forslag og ideer med oss. Ved å kontakte Brukerrådet kan du som pasient eller pårørende være med på å påvirke kvaliteten på tjenestetilbudet ved Alderspsykiatrisk seksjon. 

Hvorfor ha et brukerråd?
Brukerrådet arbeider for å ivareta dine rettigheter og interesser som pasient eller pårørende samt å styrke brukermedvirkning og bidra til å bedre kvaliteten på tjenestene som tilbys ved Alderspsykiatrisk seksjon. Gjennom rådet kan du som pasient eller pårørende ta opp saker angående dine erfaringer og få råd i generelle saker.


Hvem sitter i brukerrådet?
Brukerrådet er et samarbeidsforum mellom pasienten, pårørende og seksjonen. Rådet består av pasienter og pårørende, i tillegg til ansatte fra avdelingen.


Hvilke saker kan jeg ta til brukerrådet?
Vi oppfordrer alle til å ta opp saker av betydning for behandling og tjenestetilbudet som Alderspsykiatrisk seksjon gir. Dette kan være tilbakemelding fra opphold og terapi eller spørsmål i generelle saker hvor du trenger råd.

Hva skjer med sakene som er meldt?
Alle saker som meldes tas opp i Brukerrådet. Rådet møtes 4 ganger i halvåret. Etter at en sak er meldt inn vil den bli tatt opp på nærmeste møte. Videre saksgang vil være avhengig av sakens natur.

Hvordan kan jeg henvende meg til brukerrådet?
Brukerrådet er et selvstendig og uavhengig organ som det skal være enkelt å henvende seg til. Her har du også mulighet til å ta opp saker anonymt. Det er flere måter å komme i kontakt med brukerrådet på:

 • Send mail til: aldpsy@ous-hf.no
 • Legg lapp eller brev i en av de blå postkassene som henger på veggen på både poliklinikken og på døgnenheten.
 • Send brev til:
  • Oslo universitetssykehus HF
   Brukerrådet, Alderspsykiatrisk seksjon
   Pb. 4956 Nydalen
   0424 Oslo

Lyst til å lese mer om brukermedvirkning? Se helsedirektoratets side om brukermedvirkning

 

Kontakt

Telefon

Pakkeforløpskoordinator treffes på telefon 95079551 (hverdager mellom 09 - 14)

Postadresse

Oslo universitetssykehus, HF Alderspsykiatrisk seksjon Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gaustad sykehus, Bygg 19, Sognsvannsveien 21 i Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aktuelt fra Alderspsykiatrisk seksjon