Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser

Spesialpoliklinikken for spiseforstyrrelser er en områdepoliklinikk som tilbyr et spesialisert behandlingsprogram til personer med alvorlig anoreksi og bulimi som hoveddiagnose. Poliklinikken skal være et godt faglig forankret alternativ til symptomrettet behandling der denne ikke har ført frem og/eller der psykodynamisk behandling vurderes å være den mest hensiktsmessige.

Vi ser på en spiseforstyrrelse som en selvforstyrrelse med utspring i sentrale relasjoner og som påvirkes av individuelle sårbarhetsfaktorer, kulturelle faktorer og sentrale livshendelser. I et forsøk på å reparere og mestre livet, blir maten og kroppen en selvregulerende faktor, et kontrollfelt og selve språket. Sykdommen kjennetegnes av selvhat, skam, ambivalens og manglende følelse av identitet. Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser har følgende oppgaver:

• Utredning og behandling av spiseforstyrrelser for pasienter fra 16 år
• Second opinion utredning av spiseforstyrrelser
• Behandlingsforskning og utviklingsprosjekter
• Ekstern veiledning og undervisning
• Pårørendearbeide: Fellesundervisning, samt gruppetilbud til foreldre eller partnere.

Poliklinikken tilbyr et tverrfaglig team m/spesialisert, skreddersydd og sammensatt behandlingstilbud.

Psykodynamisk orientert terapi i ulike format:
- Kunstpsykoterapi individuelt eller i gruppe
- Samtaleterapi individuelt eller i gruppe
- Kombinasjonsbehandling Kunstpsykoterapigruppe og individualterapi

Kroppsorientert terapi
- Danse-, og bevegelsesterapi, gruppe
- Yogaterapi, gruppe
- Ballgruppe
Måltidsrettet terapi
- Kostveiledning
- Matlaging og måltider individuelt eller i smågruppe

Somatisk oppfølging
- Somatisk kartlegging ved beh.start
- Regelmessig oppfølging av somatisk ustabile
- Tilrettelegging av fastlegemøter og videre samarbeide

Mentaliseringsbasert terapi
- Psykoedukativ introduksjonsgruppe før behandlingsoppstart i poliklinikken

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser mottar henvisninger fra spesialisthelsetjenesten (DPS). DPS foretar vurdering av rett til behandling i spesialisthelsetjenesten og utfører basisutredning i henhold til pakkeforløp for psykisk helse - voksne. DPS har ansvar for pasienten og pakkeforløpet inntil oppstart av behandling i spesialpoliklinikken.

Henvisningen må inneholde:

 • Familie, nettverk, arbeid/skole/NAV-tiltak 
 • Sykdomsdebut og informasjon om utløsende, vedlikeholdende og bakenforliggende faktorer der dette er kjent. 

 • Andre psykiske/kroppslige sykdommer/tilstander 

 • Behandlingserfaring og behandlingsmotivasjon. 

 • Spiseforstyrrelsessymptomer (matinntak, fysisk aktivitet, oppkast, overspising, vektreduserende-, avførings- eller vanndrivende midler). 

 • Vekt/høyde/BMI, laveste og høyeste vekt og vektendring siste tid, blodtrykk, puls, EKG, hjerte/lungestatus, blodprøver og eventuelle bentetthetsmålinger eller andre relevante undersøkelser (info. innhentes eventuelt fra fastlege) 

 • Medisinering og kosttilskudd 

 • Navn på fastlege (må ha fastlege i Oslo området)

Henvisningen må også inneholde administrative opplysninger om bl.a.:

 • Når ble første gangs henvisning mottatt for aktuell lidelse? (ansiennitetsdato)
 • Resultatet av rettighetsvurdering: Rett eller ikke rett til prioritert helsehjelp?
 • Hvilken type helsehjelp skal pasienten ha: utredning eller behandling?
 • Hva er dato for frist start helsehjelp?
 • Er helsehjelpen påbegynt? (fristen innfridd)
 • Hvis ja; når?


Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak henvisninger

adresse:
Oslo Universitetssykehus
Henvising Psykisk helsevern voksne
Postboks 4956
0424 Oslo

Henvisningen merket tydelig med Spiseforstyrrelsespoliklinikken.Kvalitetssikring: Evaluering av behandling gjennom tilknytning til nasjonalt kvalitetsregister for registering av Spiseforstyrrelser (NorSpis), samt psykometriske og projektive tester særskilt tilpasset poliklinikkens egen virksomhet.


Forskning: Samarbeid med Universitetet i Oslo om forskningsprosjekter/hovedoppgaver, samarbeid med andre spesialenheter/regionale enheter for spiseforstyrrelser (NORSPIS, RASP/OUS, Midt-Norge) 


Fagutvikling: Kurs, veiledning og undervisning til kommune - og spesialisthelsetjenesten. Presentasjoner ved nasjonale og internasjonale fagkonferanser. Hospitanter ved poliklinikken og studenter i hovedpraksis.


Samarbeidsrelasjoner

Utvikling og kontakt med faglige miljø, aktuelle samarbeid:


Kontakt

Telefon

Alle hverdager mellom Kl. 10:00-12:00 og 13:00-15:00

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Spiseforstyrrelsespoliklinikken, Gaustad
PB 4959 Nydalen
0424 OSLO

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 1


Pakkeforløpskoordinator treffes på telefonnummer: 22029201

En dør på en murbygning

Gaustad sykehus, bygg 1

Gaustad sykehus, bygg 1

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.