OCD-spekterpoliklinikken

OCD-spekterpoliklinikken er en spesialpoliklinikk som tilbyr kunnskapsbasert og kvalitetssikret utredning og behandling til pasienter med tvangslidelser/OCD i tillegg til utvikling av gruppebaserte behandlingsprogram for lidelser i tvangsspekteret, per i dag begrenset til hårnappings- og hudplukkingslidelse. I perioder har enheten også kunnet tilby tics-kontrollerende trening til voksne med kroniske tics/Tourettes syndrom, men p.t er det dessverre ikke lenger tilbud om dette.

OCD-spekterpoliklinikken er en spesialpoliklinikk med følgende oppgaver:

Behandling ved OCD:

Eksponering med responsprevensjon (primært i B4DT, Bergen 4-Day Treatment).

Behandling ved hårnapping og hudplukking:

Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) i kombinasjon med Vaneendringstrening (HRT) (AEBT, ACT-enhanced Behavioural Therapy)

 

Henvisningsrutiner

Ved mistanke om tvangslidelse, hudplukking eller hårnapping foretas en kartlegging i hht Pakkeforløp for tvangslidelse (OCD) eller Pakkeforløp for psykisk helse og rus før pasienten henvises fra fastlege eller andre til lokalt DPS (spesialisthelsetjenesten) som vurderer rett til helsehjelp. Somatisk status avklares hos fastlege. Ved begrunnet mistanke eller tvil om diagnosen, vurderer lokalt DPS behov for utredning/behandling av andre tilstander før pasienten overføres/viderehenvises OCD-spekterpoliklinikken. Lokalt DPS bør ha/beholde behandlingsansvaret også når pasienten er i pakkeforløp for tvangslidelse (OCD). I pakkeforløp for annen psykisk lidelse (TTM og SPD) kan dette overføres OCD-spekterpoliklinikken ved behandlingsstart når det ikke foreligger annen behandlingskrevende samsyklighet/komorbid lidelse.

Spesielt om hårnapping- og hudplukkingslidelse:
- Dersom enheten ved inntak av pasienter fra andre helseforetak ikke vil kunne tilby behandling til pasienter fra Helse Sør-Øst innen frist, vil henvisninger fra Helse Sør-Øst prioriteres.
- I perioden juni 2022-april 2024 har det vært stengt for nye henvisninger grunnet for lav kapasitet over tid og behov for å håndtere eksisterende ventelister.
- Ved behov for ytterligere begrensning av inntak etter april 2024, vil det av kapasitetshensyn bli prioritert pasienter fra Oslo sykehusområde (OUS, Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehus).

Henvisningen må i tillegg til basisutredning inneholde:

 • Klinisk vurdering 
 • Differensialdiagnostisk vurdering, eventuelt med vedlegg av relevante epikriser fra andre distanser.

Henvisningen må også inneholde administrative opplysninger om bl.a. rettighetsvurdering:

 • Når ble første gangs henvisning mottatt for aktuell lidelse? (ansiennitetsdato)
 • Resultatet av rettighetsvurdering: Rett eller ikke rett til prioritert helsehjelp?
 • Hvilken type helsehjelp skal pasienten ha: utredning eller behandling?
 • Hva er dato for frist start helsehjelp?
 • Er helsehjelpen påbegynt? (fristen innfridd)
 • Hvis ja; når?

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.

Oslo Universitetssykehus
Henvising Psykisk helsevern voksne
Postboks 4956
0424 Oslo
Henvisningen merkes tydelig: OCD-spekterpoliklinikken

Kvalitetssikring, forskning og fagutvikling

Kvalitetssikring:
Systematiske evalueringer før, under og etter behandling av alle enhetens målgrupper

Forskning/Prosjekter:

Prosjekter klinisk forankret i enheten:

 • The Norwegian Trichotillomania Project (NorTriP)
 • The Norwegian Skin Picking Project (NorSkiP)
 • Tourette/Tics-prosjektet (NorTics)

Interne samarbeidsprosjekter i avdeling NOR, OUS

 • «Undersøkelse om overlappende symptomer mellom spiseforstyrrelser og tvangslidelse» 
 • «The Norwegian Trichotillomania and Skin picking Project for genetics» (NorTriHp-Gen)

Samarbeidsprosjekter med Helse Bergen

 • “New treatment strategies for difficult to treat anxiety patients: A randomized placebo controlled multi-center study”
 • “Changing the specialist mental health care: the concentrated treatment format”.

Fagutvikling:
Kurs, veiledning og undervisning til kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Opplæringsklinikk i 4-dagers formatet.
Psykologstudenter i hovedpraksis.
  
Samarbeidsrelasjoner:

 

Kontakt

Pakkeforløpskoordinator

 • Mandag 13:00 - 15:00
 • Tirsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Onsdag
  • 09:00 - 11:00
  • 13:00 - 15:00
 • Torsdag STENGT
 • Fredag 09:00 - 11:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Oslo Universitetssykehus HF
Angst- og tvangslidelsespoliklinikken
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sognsvannsveien 21
Bygg 5, Gaustad sykehus

 

En murbygning med et skilt foran seg

Gaustad sykehus, bygg 5

Gaustad sykehus, bygg 5

Sognsvannsveien 21

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus.  

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Se ruter.no for ruteopplysninger.

Praktisk informasjon

Café Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kaféen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider​​​​

Tirsdag til torsdag kl. 11.00 til 13.00.

På mandag og fredag holder kaféen stengt.

Kontakt​​​

Telefon: 22 92 35 69 eller 22 92 35 70  

Besøksadresse​

Sognsvannsveien 21

Gaustad sykehus, bygg 7

0320 Oslo

Det er etablert parkeringsplasser for besøkende ved bygg 10 og 19 på Gaustad. Det er i tillegg parkeringshus på området sør for Gaustad (rundt 300 meters gange). Det finnes dedikerte plasser merket for forflytningshemmede på begge områdene, i tillegg til enkelte plasser nær inngangen foran andre bygg – se skilter.
Parkering i parkeringshuset (Rikshospitalet p-hus) er å anbefale dersom du ønsker å stå trygt/tørt over lengre perioder.

Parkeringsplassene ved Gaustad sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager.

Betalingsmuligheter parkering

Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan du ved hjelp av betalingskort (for eksempel VISA kort) reservere et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp parkeringstiden, blir resten av beløpet refundert. 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent​ tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste; transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

​​​Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke​

Gaustad sykehus, EasyPark-kode: 3005

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med mulighet for å lade elbiler på Gaustad sykehus.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klage​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkering.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Nyheter