En mann som holder armen ut

Nasjonal enhet for særlig høy sikkerhet

Nasjonal enhet for særlig høy sikkerhet (NESS) har en målsettingen om å redusere bruk av isolasjon for innsatte med særlig behov.

Nasjonal enhet for særlig høy sikkerhet (NESS) er en ambulant psykiatrisk helsetjeneste som tilbyr et helsefaglig behandlingsopplegg til innsatte i NFFA ved Ila fengsels- og forvaringsanstalt. Formålet med tjenestetilbudet er å forebygge isolasjon, og forebygge skade hos den enkelte innsatte som følge av isolasjon.

Enheten ledes av David Daae Meyer.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 08:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Et ambulant helsetilbud innenfor murene

Et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og Regional sikkerhetsavdeling (RSA).

Les mer om NFFA og NESS her
En bygning med et flagg på forsiden